OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS OFFSHORE CÉG, OFFSHORE CÉGEK: CIPRUS, MÁLTA, BELIZE, BVI, COSTA RICA, SZINGAPÚR, VANUATU

 

OFFSHORE CÉG AMERIKÁBAN

Az amerikai kontinens az offshore cégalapítás őshazájának tekinthető. Az egyik legkorábbi offshore szabályozást is az amerikai kontinensen találjuk meg. Az egyes államok különböző szabályozást vezettek be, így egy-egy adott államban bejegyzett offshore cég más-más célokra alkalmas, míg az offshore cég kezelése alapvetően mindegyik helyszínen nagyon hasonlóan jelenik meg a tulajdonos számára.

Információk amerikai offshore cég helyszínekről:

belize_offshore_ceg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belize Közép-Amerika hét országa közül a legészakibb és a legkisebb lakosságú. Területét tekintve a második legkisebb, éppenhogy nagyobb, mint El Salvador, ám lakossága mindössze 300000 fő szemben a hatmilliós Salvadorral. Az alacsony népsűrűség egyik fő oka az, hogy az egyébként is kicsiny terület mintegy felét mocsaras síkság foglalja el. A függetlenségét az Egyesült Királysággal szemben mindössze 1981-ben elnyerő ország 22000 négyzetkilométernyi területen számtalan népcsoport osztozik. Annak ellenére, hogy a lakosok közel felének a spanyol az anyanyelve, további egyharmadnak pedig a belize-i kreol, az ország hivatalos nyelve az angol.

A népesség 48 százaléka mesztic, 25 százaléka kreol, 11 százaléka pedig maja indián. Kisebb számban angol telepesek leszármazottai, sőt az indiaiak és a kínaiak száma is jelentős. Az ország gazdaságának alapja a növénytermesztés (jellemző a cukornád, a kávé, a banán és a kakaó) és a fakitermelés. Főbb kereskedelmi partnereinek a közeli Mexikón és a Karib-tengeri Közösségen (melynek egyetlen közép-amerikai tagja) túl az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó számít. Az országban jelentős az idegenforgalom gazdag természeti látványosságai, jó klímája, valamint a maja kultúra emlékei miatt. Belize az egyetlen közép-amerikai ország, mely a brit Nemzetközösség tagja, továbbá tagja az Association of Caribbean States (Karibi államok szervezete) nevű nemzetközi szervezetnek is, ami jól mutatja, hogy a többi közép-amerikai országgal ellentétben Belize-t a karibi államok közé is sorolhatjuk. Az ország hivatalos uralkodója II. Erzsébet, fővárosa a 16000 lakosú Belmopan, legnagyobb városa pedig a hetvenezres Belize City, melyet 1961-ben a Hattie hurrikán szinte a földdel tett egyenlővé, s emiatt költöztették el az állam vezetését Belmopanba. Belize hivatalos pénzneme a belize-i dollár, melynek árfolyamát az amerikai dollárhoz rögzítették, egy amerikai dollár mindenkoron 2 belize-i dollárt ér.

BELIZE OFFSHORE SZABÁLYOZÁSA Belize területén 1990-ben lépett érvénybe az offshore cégekre irányadó szabályozás, melyet a Brit Virgin-szigetek hasonló szabályok mintájára hoztak létre. A törvény létrehozásával az országban kialakult a vállalkozások egy sajátos fajtája, az offshore cégként működő International Business Company (Nemzetközi Üzleti Társaság), mely az azóta eltelt időben roppant vonzónak bizonyult a világ minden tájáról érkező üzletemberek számára.

BELIZE OFFSHORE CÉG FORMA Amennyiben Belize-en offshore céget, egy International Business Company-t kívánunk alapítani, figyelembe kell vennünk azt, hogy egy ilyen cég bármilyen bevétellel járó tevékenységét csakis az ország határain kívül folytathatja. A belize-ben bejegyzett offshore cég nem birtokolhat ingatlant Belize területén, ám fenn kell tartania egy bejegyzett irodát az országban és egy képviselőt is kell ott állomásoztatnia. A belize-i offshore cégnek számtalan előnye van, ezek közül kiemelkedik az, hogy a cég teljes mentességet kap a belize-i adózás és mindenfajta illeték alól, továbbá a cégalapítás költségei is igen alacsonyak. A Belize területén is profitot szerző cégeknek a társasági adója 25 százalék, az alkalmazottak jövedelemadója 45 százalék, továbbá társadalombiztosítási hozzájárulást is fizetniük kell. Ez azonban az offshore cégekre nem vonatkozik. Az országban történő offshore cégalapítás egyik legnagyobb vonzereje a bizalmasság lehet, ugyanis belize-i offshore IBC részére nagymértékű anonimitást biztosítanak az ország törvényei, a Memorandum of Association és az Articles of Association az egyedüli olyan dokumentumok, melyek az offshore cégről nyilvántartásba kerülnek, s ezeken természetesen nem szerepelnek sem az offshore cég igazgatóo, sem az offshore cég részvényesek nevei (ezek semmilyen cégjegyzéki nyilvántartásban nem szerepelnek). Az anonimitás megőrzése érdekében a z offshore cég alkalmazhat megbízott, névleges igazgatókat és részvényeseket. Az offshore cégeknek engedélyezik azt is, hogy offshore bankszámlákat tartsanak fenn. Továbbá a törvények nem kötelezik az igazgatókat és a részvényeseket éves beszámolók készítésére, s arra vonatkozó szabály sincs, hogy az offshore cég vezetősége az évente esedékes általános értekezleteit az ország területén tartsa – ezeket bárhol máshol is meg lehet tartani. A belize-i offshore IBC-k nem esnek valutaszabályozás hatálya alá. Mindezeken túl érdemes az országba kihelyezni olyan cégeket, melyek fő bevételi területe az internet, mivel a belize-i törvények támogatják az online vállalkozások betelepülését az országba.

BELIZE OFFSHORE CÉG TÖRZSTŐKE KÖVETELMÉNYEI Az offshore cég törzstőkéjével kapcsolatban szinte semmilyen megkötés nincs, sem egy adott minimum összeg nincs megszabva, sem az, hogy milyen pénznemben kell e tőkét befizetni, sem az, hogy hány darab és milyen összegnek megfelelő részvényre kell azt felosztani.

BELIZE OFFSHORE CÉG IGAZGATÓI Egy Belize-en bejegyzett offshore cég élére legalább egy igazgatót kell kinevezni, természetesen többet is lehet. Arra vonatkozó megkötés, hogy az igazgató milyen nemzetiségű legyen, vagy hol legyen az állandó lakóhelye, egyáltalán nincs. Az offshore céggel kapcsolatos nyilvánosan elérhető feljegyzésekben nem szerepel az igazgató neve, de az anonimitás ezen túlmenően is biztosítható megbízott, kinevezett igazgatók alkalmazásával. A belize-i offshore cég igazgatója egyaránt lehet természetes személy és jogi személy.

BELIZE OFFSHORE CÉG RÉSZVÉNYESEI Az offshore cég részvényesei bármilyen nemzetiségűek lehetnek, s lakóhelyükre vonatkozó megkötés sincs. A részvényesek számát a belize-i törvények nem szabályozzák, egy cég alapításához egyetlen részvényes is elég, s felső határ nincs. Egy Belize-en bejegyzett offshore IBC használhat névre szóló részvényeket és bemutatóra szóló részvényeket egyaránt, sőt akár egyszerre mind a kettőt is. Az offshore cég részvényei lehetnek szavazati joggal bíró és azzal nem bíró típusúak, továbbá névértékkel ellátottak és névérték nélküliek is. Az offshore cég részvényeseinek névsorát tartalmazó feljegyzés nem nyilvános, azokhoz csupán a részvényesek férhetnek hozzá, de az anonimitás ezen túl is biztosítható névleges, megbízott részvényesek alkalmazásával.

offshore_ceg_uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay (teljes megnevezése República Oriental del Uruguay, azaz Uruguayi Keleti Köztársaság) Dél-Amerika második legkisebb országa, Brazília és Argentína közé beékelődve fekszik az Atlanti-óceán partján. Uruguay 176.000 négyzetkilométernyi területék három és fél millióan lakják, a népesség közel fele a fővárosban és annak környékén él. Az ország fővárosa Montevideo, melyet spanyolok alapítottak az 1700-as évek elején. Uruguay függetlenségét egy 1811 és 1828 közt lejátszódott folyamat eredményeképp nyerte el Brazíliával szemben.

Uruguay jelenleg az egyik legfejlettebb dél-amerikai ország, egy főre jutó GDP-jét tekintve az 55. helyen áll (kevéssel Magyarország mögött) a világon, s a kimutatások szerint az életszínvonalat tekintve az ötvenedik. A gazdaság nagy része az állami szektoron és a mezőgazdaságon alapszik. Uruguay a statisztikák szerinted a legkevésbé korrupt ország Latin-Amerikában, s a politikai és a munkavállalási helyzet alapján az egyik „legszabadabb” ország a kontinensen. A legtöbb latin-amerikai országhoz hasonlóan Uruguay kultúrája is a spanyolban gyökerezik, noha a lakosság mintegy fele olasz származású. A lakosság közel 90 százaléka európai ősökkel rendelkezik. A térség viszonyaihoz képest igen kevesen, a népesség kevesebb mint hetven százaléka vallásos az országban, túlnyomórészt római katolikusok. Az egyház és az állam Uruguayban szigorúan különválik. Az analfabetizmus igen alacsony. Az egyik legsúlyosabb demográfiai problémát az jelenti, hogy az uruguayi társadalom elöregedőben van, többek közt azért, mert az 1970-1980-as évek diktatúrája idején igen sokan vándoroltak ki Európába az országból. Az ország hivatalis nyelve a spanyol, de emellett az üzleti életben gyakran használják az angolt, a franciát és az olaszt, északon pedig (Brazília közelsége miatt) a portugál is igen elterjedt.

URUGUAY OFFSHORE CÉG NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉSE Noha Uruguay-t nem szokták a tipikus „adóparadicsomok” közé sorolni, mégis igen sok előnyt kínál az ország a befektetőknek, akár offshore, akár onshore tevékenységet kívánnak végezni. A legnépszerűbb cégtípus sokáig az úgynevezett SAFI (Sociedad Anónima Financiera de Inversion) volt, ezt 2007-ben megszüntették, s 2010 végéig minden ilyen céget SA-ként kell újra bejegyeztetni, de a cégek jogai változatlanok maradtak. Ezek a cégek egyszerre folytathatnak offshore és onshore tevékenységet.

Az uruguayi törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy Szabadkereskedelmi Övezetben (Free Trade Zone) jegyeztessenek be egy vállalatot, mely mentesül mindenfajta uruguayi adó alól. Az SA offshore cégek (Sociedad Anonima) szabadon működhetnek, az offshore-adózás előnyeit élvezhetik, s változatos lehetőségeik vannak, így például lehetőségük van bemutatóra szóló részvényeket alkalmazni. Ezeknek az offshore cégeknek a struktúrája alapvetően a korlátolt felelősségű társaságokéra emlékeztet. A minimális törzstőke összege egy ilyen offshore cég esetében 2500 amerikai dollár, vagy annak megfelelő összegű uruguayi peso. Az offshore cégnek egy Uruguayban bejegyzett irodával kell rendelkeznie, és alkalmaznia kell egy helyi képviselőt, aki akár jogi személy is lehet, de mindenképpen uruguayinak kell lennie. Természetesen más típusú cégek, mint például a korlátolt felelősségű társasági forma, holding-jellegű cégek vagy külföldi cégek leányvállalatai szintén bejegyezhetőek az uruguayi törvények értelmében.

URUGUAY OFFSHORE CÉG ADÓZÁSI KÖRNYEZETE Az adózási rendszer Uruguayban határozott előnyöket biztosít az offshore cég tulajdonosai számára. Az országba nagyon szigorúan veszik azt, hogy az adózással kapcsolatos adatokat titokban tartsák. Továbbá csakis az Uruguayból származó bevételek, és az ország területén birtokolt vagyon után kell adót fizetni. A szabadkereskedelmi övezetek használó offshore cég mentesülk mindenfajta adófizetési kötelezettség alól, kivéve azokat a cégeket, akik uruguayi személyeket alkalmaznak, utánuk társadalombiztosítási hozzájárulást kell fizetni. Személyek esetében a személyi jövedelemadó összege 10-25 százalék közt mozog, a vagyonadó legfeljebb 2,75 százalék, a tőkeadó 12 százalék. Cégek esetében az általános forgalmi adó 22 százalék, míg a standard jövedelemadó, valamin a tőkeadó egyaránt 25 százalék. A tisztán offshore tevékenységet folytató céget csupán egyetlen adófajta sújtja, egy állandó, évente fizetendő adó, melynek összege a cég mindenkori összértékének három ezreléke, de különböző módokon még ez az adó is csökkenthető. Összefoglalva azt mondhatjuk, az Uruguayban bejegyzett SA-típusú cégek szinte az egyedüli olyan offshore cégek a világon, melyek annak ellenére, hogy teljes mértékű névleges adókötelezettséggel rendelkeznek, kialakíthatóak úgy, hogy ténylegesen semennyi adót se kelljen befizetni. Ennek nagy előnye az lehet az offshore cég tulajdonosai számára, hogy a cégük egy stabil országban helyezkedik el, mely nincs rajta semmilyen feketelistán, s nem aggatták rá az olykor határozottan negatív konnotációkkal bíró, s bizonyos szférákban igen kellemetlen „adóparadicsom” jelzőt.

Egy offshore-tevékenységre alkalmas uruguayi cég megalapítására akár természetes, akár jogi személyeknek lehetősége van nemzetiségtől függetlenül. Két módon lehet egy ilyen cég birtokába jutni, új cég alapításával, vagy egy meglévő, ám úgymond „alvó” státuszú offshore cég felvásárlásával. Utóbbi több szempontból praktikus lehet, hiszen egyfelől ezzel át lehet hidalni az offshore cégalapítás viszonylag hosszadalmas (5-6 hetes) procedúráját, másfelől pedig a már meglévő cég igen sok engedéllyel rendelkezhet, melyet egy új cégnek külön kellene beszereznie.

URUGUAY OFFSHORE CÉG RÉSZVÉNYESEI

Az offshore cég részvényeseinek száma legalább kettő, egyaránt lehetnek természetes és jogi személyek is. Az offshore cég haszonhőúzóival kapcsolatos adatai, s a részvényesek jegyzéke nem nyilvános. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az offshore cég vagyonjegyzéke nyilvántartásba kerül, s vizsgálat alá vehetik a hatóságok. Az offshore cég szinte bármilyen típusú részvényt kibocsáthat, lehetnek névre szóló és bemutatóra szóló, névértékkel ellátott, vagy anélküli, továbbá szavazati joggal bíró és azzal nem bíró részvényei is a cégnek. Noha az offshore cég alapításhoz két részvényes szükséges, a későbbiekben elegendő csupán egyetlen tulajdonos.

URUGUAY OFFSHORE CÉG IGAZGATÓI Az Uruguayban alapított offshore cég élére legalább egy igazgatót kell kinevezni, az igazgató jogi személy is lehet, s nem szükséges az országban lennie. Amennyiben az offshore cég igazgatóinak személye megváltozik, azt jelezni kell a hatóságok felé, de az igazgatók neve és adatai egyébként nem nyilvánosak. Az anonimitás érdekében az offshore cégek élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy közvetítő cégeken keresztül névleges, megbízott igazgatókat neveznek ki az offshore cég élére.

Az uruguayi offshore cégek vezetéséért kettő plusz egy testület felelős. Minden offshore cég élén a részvényesek tanácsa áll, melynek legalább évente egyszer tanácskoznia kell – de nem feltétlenül Uruguayban. Az offshore cég részvényeseinek módjában áll harmadik feleket megbízni azzal, hogy képviseljék őket ezeken a találkozókon. Ez a tanács nevezi ki az offshore cég igazgatóját, vagy igazgatóikat, s ez szabja meg az igazgatók jogkörét is. A második testület az offshore cég igazgatótanácsa, mely a részvényeseknek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Emellett, amennyiben az offshoe cég tulajdonosai úgy látják jónak, egy könyvelői bizottságot is kinevezhetnek, melynek feladata az offshore cég pénzügyeinek figyelemmel kísérése.

URUGUAY OFFSHORE CÉG KÖNYVVEZETÉSE, KÖNYVVIZSGÁLATA Egy tisztán offshore tevékenységet folytató uruguayi cégnek, csakúgy, mint minden más uruguayi cégnek, könyvvizsgálati kötelezettségei vannak. A főkönyveket a helyi adóhatóság jogosult ellenőrizni. Ennek az ellenőrzésnek egyetlen célja az, hogy ez alapján tudják az évente fizetendő, legfeljebb 3 ezreléknyi adót kiszámítani. Az offshore cégeket nem sújtja semmilyen korlátozás abban az esetben, ha külföldi befektetők kívánják pénzüket odavinni, s nem korlátozzák a tőke, illetve az eszközök átmozgatását más országba, vagy máshonnan Uruguayba.

Az offshore cég neve bármilyen latin betűket használó nyelven kifejezhető, de a cégbíróság felé spanyol fordítást is kell küldeni. A név a következő szavakat, vagy azok idegen nyelvű megfelelőit nem tartalmazhatja: Bank, Buildings Society (Építési Társaság), Savings (Megtakarítás), Loans (Kölcsönök), Trust (Tröszt), Insurance (Biztosítás), Assurance (Biztosítás), Re-Insurance (Viszontbiztosítás), Fund Management (Alapkezelés), Investment Fund (Befektetési alap), Fiduciary, Broker. Nem fogadható el olyan név, mely egy meglévő vállalat nevére emlékeztet, vagy megegyezik vele, olyan név, mely sértő vagy ízléstelen, olyan, mely illegális tevékenységre utalna, vagy arra, hogy valamely állam támogatását élvezi a cég.


bvi_offshore_ceg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Brit Virgin-szigetek (angolul British Virgin Islands, vagy megszokott rövidítéssel BVI) az Egyesült Királyság egyik tengerentúli területe, csakúgy, mint például Bermuda, a Kajmán-szigetek vagy Gibraltár. Az ország (az „ország” megnevezés nem teljesen pontos, de az egyszerűség kedvéért ezt használjuk a továbbiakban) teljes területe mindössze 153 négyzetkilométer, lakossága mintegy 22000 fő. A Brit Virgin-szigeteket körülbelül ötven sziget alkotja, a népesség több mint 80 százaléka a húsz kilométer hosszú és öt kilométer széles Tortola nevű szigeten lakik, itt helyezkedik el a főváros, a 9400 fős Road Town. A szigetek közül némelyik magánkézben van, kettőt például a Virgin Group milliárdos tulajdonosa, a többek közt a Formula 1-es Virgin csapatot is vezető Richard Branson birtokol. Az országban jelentős az offshore-cégek jelenléte, egy 2008-as kimutatás szerint több mint nyolcszázezer (!) bejegyzett és közel félmillió aktív cég működik a parányi területen. Az ország gazdasága szoros kapcsolatban áll a szomszédos Amerikai Virgin-szigetekkel, a hivatalos fizetőeszköz ennek megfelelően az amerikai dollár. A lakosság öthatoda afroamerikai, a maradék egyhatod részt a brit gyarmatosítók utódai, ázsiaiak (zömmel Indiából) valamint karibi őslakosok leszármazottai teszik ki. Az ország uralkodója II. Erzsébet királynő, vezetésének gyakorlati részét egy kormányzó és egy úgynevezett Premier (kb. miniszterelnök) végzi.

A Brit Virgin-szigetek népszerű célpontja az offshore-tevékenységet folytatni kívánó cégeknek az e célnak kiválóan megfelelő szabályozások, az ígéretesen fejlődő gazdaság és a stabil politikai helyzet miatt. A Brit Virgin-szigeteken roppant gyorsan, és nagyon egyszerűen lehet céget alapítani, a folyamat csupán minimális adminisztrációt követel meg. Az itt alapított cégek nagyfokú adatvédelmet élveznek, s vagyonuknak is szilárd védelmet biztosítanak a törvények. Amennyiben egy a Brit Virgin-szigetek megalapított cégnek semmilyen tevékenysége sincs, mely az országon belül folyna, a cég bevétele teljes mértékben mentesül a Brit Virgin-szigetek adókötelezettségei alól.

BVI OFFSHORE CÉG ALAPÍTÁSA LÉPÉSEI Az offshore cégalapítás folyamata három egyszerű lépésből áll. Amennyiben a Brit Virgin-szigetek cégbírósága elfogadja az offshore cégalapítás során megalapítani kívánt cég nevet, az offshore cég alapító okiratainak bemutatása után a cégbíróság kiállít egy igazolást arról, hogy az offshore céget bejegyezték, s ettől a pillanattól kezdve már működhet is. Érdemes kiemelni, hogy az ország cégbírósága igen fejlett, az offshore cég alapító okiratát például bármilyen élő nyelven elfogadják, nem csupán angolul.

BVI OFFSHORE CÉG IGAZGATÁSA A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cég élére legalább egy igazgatót kell kinevezni, természetesen többet is lehet. Az igazgató bármilyen nemzetiségű lehet, és bárhol lakhat, tehát nincs arra vonatkozó megkötés, hogy legyen-e bármilyen módon köze a Brit Virgin-szigetekhez. Az igazgatók neve nem szerepel a nyilvántartásokban, nem kell az országban tartózkodniuk sem. Az anonimitás érdekében névleges, megbízott igazgatók is alkalmazhatóak, ezzel foglalkozó cégek tudnak ilyen személyeket biztosítani. Az igazgatók egyaránt lehetnek természetes és jogi személyek is. Nincs arra vonatkozó megkötés sem, hogy az igazgatók és a részvényesek értekezleteit a Brit Virgin-szigetek területén kell-e tartani.

RÉSZVÉNYESEK A BVI OFFSHORE CÉGBEN A részvényesekkel kapcsolatban hasonlóan kevés megkötés van, sem állampolgárságuk, sem lakóhelyük nincs törvényileg szabályozva. A részvényesek adatai nem kerülnek nyilvántartásba. A cég megalapításához elegendő egyetlen részvényes, személye akár egyezhet az igazgatóéval is. Az offshore cég részvényesei számának felső határ sincs megszabva. Az offshore cég részvényesei lehetnek természetes és jogi személyek egyaránt és arra is van lehetőség, hogy az offshore cég megbízott, névleges részvényeseket alkalmazzon, akárcsak az igazgatók esetében, kinevezett részvényeseket is biztosíthatnak ezzel foglalkozó cégek. A BVI offshore cég részvénykönyve, mely a részvényesek adatait tartalmazza, nem nyilvános, abba csupán a részvényesek nyerhetnek betekintést, valamint a Brit Virgin-szigetek bírósága.

TÖRZSTŐKE BVI OFFSHORE CÉG ESETÉN A törzstőkét a Brit Virgin-szigeteken megalapított offshore cég bármilyen pénznemben megszabhatja, s nincs minimumösszeg sem megszabva. A tőke részvényekre osztásával kapcsolatban nincs sok szabály, a részvények lehetnek névértékkel ellátottak, vagy el nem látottak, s az offshore cégnek van lehetőség névre szóló és bemutatóra szóló részvényeket kibocsátani egyaránt. Az offshore cég részvényei egyaránt lehetnek szavazati jogot biztosító és azt nem biztosító részvények is. Nincs korlátozás arra az esetre vonatkozólag sem, ha egy offshore cég a saját részvényeit kívánja felvásárolni.

BVI OFFSHORE CÉG BEJEGYZETT SZÉKHELYE Minden Brit Virgin-szigeteken alapított offshore cégnek rendelkeznie kell egy bejegyzett irodával az ország területén, s itt kell a törvény értelmében őrizni az offshore céggel kapcsolatos dokumentumokat, s itt – de kizárólag itt, s nem a cégbíróságon – kell őrizni a cég igazgatóinak adatait tartalmazó jegyzéket is. Az offshore cég igazgatókkal kapcsolatos információi teljes védelmet élveznek, azok nem kerülhetnek harmadik fél birtokába. Az irodának valós címmel kell rendelkeznie a Brit Virgin-szigeteken. Az országon belüli cégalapítással foglalkozó cégek irodákat is tudnak szolgáltatni, amennyiben szükséges. A törvény értelmében az offshore cégnek nem kötelező vállalati titkárt alkalmazni, de sok szempontból előnyös lehet egy aláírási joggal bíró titkár állomásoztatása az országban.

BVI OFFSHORE CÉG ÉS ADÓZÁSA Az az offshore cég, melyet a Brit Virgin-szigeteken alapítanak meg, mentesül az ország minden adókötelezettsége alól arra a bevételére vonatkozólag, mely nem a Brit Virgin-szigetek területén folytatott tevékenységből származik, továbbá társasági adó, vagyonadó sem sújtja őket, sem más olyan adófajta, mely az ország területén tevékenységet végző cégeket igen. Ezeknek az offshore cégeknek csupán egy éves úgynevezett „licenszdíjat” kell fizetniük. Az offshore cégnek továbbá bélyegilleték-fizetési kötelezettsége sincs. Az országban bejegyzett offshore cégek korlátozás nélkül bármikor áthelyezhetőek másik országba. Az offshore cég vagyona védelmet élvez az elidegenítéstől, s attól, hogy valamely másik ország kormányzata lefoglalja azt. Lehetőség van továbbá az offshore cég vagyonát másik cég, tröszt, alapítvány és szervezet tulajdonába áthelyezni. Az offshore-tevékenységet folytató cégeknek nem kell jelentéseket tenniük a cégbíróság felé, ám saját irodájukban őrizniük kell a gazdasági helyzetükről szóló dokumentumokat. Az anonimitást és a diszkréciót az biztosítja, hogy csupán az offshore cég alapító okirata, és a cégalapításról szóló igazolás nyilvánosak, melyek nem tartalmazzák sem az igazgatók, sem a részvényesek adatait. Természetesen, amennyiben az offshore cég vezetése úgy dönt, lehetőség van a részvénykönyv és az igazgatók adatainak bejelentésére a cégbíróságon.

BVI OFFSHORE CÉG ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK Fontos kiemelni, hogy ahhoz, hogy a cég offshore-tevékenységet végző cégnek minősüljön, a cég nem folytathat üzleti tevékenységet a Brit Virgin-szigetek területén, és nem birtokolhat ott ingatlant. Az offshore cég bizonyos tevékenységeket természetesen végezhet az országban, melyek a következők. Igénybe veheti brit virgin-szigeteki szakemberek, így például ügyvédek, könyvelők vagy tanácsadók szolgáltatásait. Vezethet bankszámlát valamely brit virgin-szigeteki bankban, s helyezhet pénzt betétbe olyan személynél, aki a Brit Virgin-szigetek területén folytat banki tevékenységet. Az offshore cég haszonbérletbe vehet irodát az országban, ott értekezleteket tarthat, s tárolhatja ott feljegyzéseit. Továbbá az offshore cég birtokolhatja olyan cégek részvényeit és kötvényeit, melyek a Brit Virgin-szigeteken lettek bejegyezve. Az offshore cég Brit Virgin-szigeteken kívüli tevékenységére vonatkozóan alapvetően csak saját cégszabályzata szabhat meg megkötéseket, az ország törvényei csupán két korlátozást tartalmaznak. A BVI offshore cég egyrészt nem folytathat üzleti tevékenységet olyan személyekkel, akik a Brit Virgin-szigetek lakosai. Másrészt nem folytathat banki, trösztjellegű és biztosítási tevékenységet, csakis abban az esetben, amennyiben megkapja a hivatalos engedélyt abban az országban, ahol e tevékenységét végezni kívánja.

OFFSHORE CÉG CÉGNEVE (BVI) A Brit Virgin-szigeteken alapított offshore cégek neve bármilyen nyelven lehet, s bármilyen hosszú is lehet. Amennyiben az elnevezés nem angol, fordítást is mellékelni kell hozzá. Az offshore cég neve a Limited, Corporation, Incorporated vagy Sociedad Anónima kifejezésekkel kell, hogy végződjön, vagy az ezeknek megfelelő Ltd., Corp., Inc. illetve SA rövidítésekkel. Bizonyos szavakat nem tartalmazhat a cég neve, példának okáért olyanokat, melyek arra utalnak, hogy a cég kapcsolatban áll valamely országgal, vagy annak kormányzatával, s természetesen nem lehet azonos egy már meglévő cégével és nem is emlékeztethet arra.

BVI OFFSHORE ÖSSZEFOGLALÁS Foglaljuk össze röviden, hogy miért érdemes a Brit Virgin-szigeteken céget alapítani. Az offshore cég alapítási folyamata gyors, olcsó és egyszerű. Mindössze egy igazgató és egy részvényes szükséges egy cég megalapításához és működtetéséhez, ráadásul a két személy akár meg is egyezhet, lehetnek természetes és jogi személyek egyaránt, s sem állampolgárságukra, sem lakóhelyükre vonatkozóan nincsenek megkötések. Az igazgatók, tisztségviselők és részvényesek adatait bizalmasan kezelik. A cég szinte bármilyen törvényes tevékenységet folytathat bármely országban, s tranzakcióit bármilyen tetszőleges pénznemben bonyolíthatja. Minden olyan tevékenységből szerzett bevétel, mely a Brit Virgin-szigetek területén kívül zajlik, teljes mentességet élvez az ország adói alól. Minden osztalék, kamat, jogdíj, bérleti díj és kártérítés teljes mértékben adómentes, és további adókedvezmények vannak, például többek közt örökösödési adó sem sújtja a cégek tulajdonosait. A tőkével és a valutával kapcsolatos szabályozások szintén minimálisak. Az anonimitás magasfokú, a cégbíróságra csupán a cég brit virgin-szigeteki irodáját és ott állomásozó képviselőjének adatait kell bejelenteni.

offshore_ceg_uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica Közép-Amerikában fekszik Nicaragua és Panama között, nyugatról a Csende-óceán, keletről a Karib-tenger határolja. Az ország területe 51.100 négyzetkilométer, népessége négy és fél millió fő. A lakosság 87 százaléka európai, a hivatalos nyelv a spanyol, de sokan beszélnek angolul is. A lakosság túlnyomó része keresztény, főként római katolikus. A főváros a 350000 fős lakosságú San José, melynek agglomerációs zónájában él az ország lakosságának több mint egyharmada. Az ország pénzneme a colón, egy euró kb. 650 colónt ér.

Az ország a térség viszonyaihoz képest igen stabil politikai berendezkedésű, 1949-ben megszüntették hadseregét, légiereje mindössze 11 kisegítő feladatokat ellátó- illetve szállítógépből áll, s az egyetlen ország a térségben, ahol az elmúlt hatvan évben nem dúlt polgárháború. Egyetlen Latin-Amerikai országként Costa Rica szerepel annak a 22 országnak a listáján, mely a legalább hatvan év óta stabil demokráciákat tartalmazza (Európán kívülről Costa Rica mellett csupán Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Izrael, Japán és az Egyesült Államok került fel a listára). A latin-amerikai országok közül Costa Rica rendre az egyik legjobb besorolást kapja a Human Development Index (Emberi Fejlettségi Mutató) besorolásain. Az országban nagyon előrehaladott a környezetvédelem, az úgynevezett EPI-mutatók alapján a harmadik az egész világon, míg a Happy Planet Index szerint az egész világ „legzöldebb” országa. A kormányzat 2007-ben bejelentette, hogy az a céljuk, hogy 2021-re Costa Rica legyen a föld első szénsemleges országa, jelenleg az ország energiájának fele megújuló forrásokból származik, s elektromosságának több mint 90 százalékát víz-, szél- és geotermikus energiából nyeri. Az ország híres változatos élővilágáról, mintegy 1500 állatfaj és 12000 növényfaj él e fél Magyarországnyi területen.

OFFSHORE CÉG COSTA RICA Az adótörvények nem tesznek különbséget offshore és onshore cégek között, így elméletileg nem létezik olyan cég Costa Ricán, mely teljes adómentességeít élvez. Amennyiben egy külföldi személy Costa Ricán kíván céget alapítani, a legjobb választás a részére a korlátolt felelősségű társaság (Sociedad Anónima) lehet. A következőkben ennek a cégtípusnak a sajátosságai kerülnek bemutatásra. Az offshore cég alapítását a helyi cégnyilvántartás intézményén keresztül történik. Az offshore cég megalapításának teljes folyamat körülbelül négy hetet vesz igénybe. Az offshore cég cégszabályzatát alá kell írnia az alapító részvényeseknek, és hitelesíttetni kell egy costa ricai közjegyzővel. Miután az offshore cég alapítás ezen lépése megtörtént, a cégnek le kell pecsételtetnie összesen hat könyvet egy erre hivatott állami hivatallal. Ezek a könyvek a következők: az offshore cég részvényesei értekezleteinek jegyzőkönyve, az offshore cég igazgatótanácsa értekezleteinek jegyzőkönyve, az offshore cég részvénykönyve, továbbá három könyvelési dokumentum: a napi, a főkönyv, valamint a források és eszközök könyve. Amennyiben a z offshore cég nem termel semmilyen bevételt az ország területén, abban az esetben inaktív vállalkozásként kerülhet nyilvántartásba, így mentesülhet a jelentési és beszámolási kötelezettségek alól. Az ügyintézés nyelve a spanyol.

OFFSHORE CÉG ALAPÍTÁSA – RÉSZVÉNYESEK, IGAZGATÓK Az offshore cég megalapításához legalább két részvényes szükséges, de az alapítás után akár egyetlen részvényes is birtokolhatja a teljes céget. A részvényesek természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek. A részvényeseknek évente kötelező általános értekezletet tartaniuk, ám amennyiben a cégszabályzat úgy rendelkezik, ez Costa Rica területén kívül is tartható. A részvényesek értekezlete az offshore cég lehető legmagasabb vezetési szintje.

Az offshore cég megalapításához legalább két részvényes szükséges, de az alapítás után akár egyetlen részvényes is birtokolhatja a teljes céget. A részvényesek természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek. A részvényeseknek évente kötelező általános értekezletet tartaniuk, ám amennyiben a cégszabályzat úgy rendelkezik, ez Costa Rica területén kívül is tartható. A részvényesek értekezlete az offshore cég lehető legmagasabb vezetési szintje.

OFFSHORE CÉG PÉNZÜYI KÉPVISELETE A Costa Ricán bejegyzett offshore cégnek továbbá van egy pénzügyi képviselője, aki rendszerint egy könyvelő, akinek feladatai közt szerepel, hogy szemmel tartsa az igazgatótanács munkáját, s jelentéseit közvetlenül a részvényesekhez juttassa el. Ez a személy, s közeli hozzátartozói nem tölthetnek be az offshore cég igazgatói posztját. Ennek a személynek joga van számon kérni az offshore cég bármelyik tisztviselőjétől bármelyik dokumentumot, joga van vészhelyzetben rendkívüli értekezletre összehívni a részvényeseket, és emellett bizonyos cégeknél még vétójoggal is bír.

COSTA RICA OFFSHORE CÉG KÖNYVELÉSE Az offshore cégnek alkalmaznia kell egy könyvelőt, ezzel biztosíthatja azt, hogy tevékenysége megfelel Costa Rica törvényeinek. Az offshore cégnek rendelkeznie kell egy bejegyzett irodával az országban, valamint egy képviselővel, aki az ország területén lakik. Az offshore cég jegyzőkönyveiből és főkönyveiből három példányra van szükség, egy az igazgatótanácsé, egy a részvényeseké, egyet pedig a cég bejegyzett irodájában kell őrizni.

TŐKEKÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYEK OFFSHORE CÉG ESETÉBEN Az offshore cég törzstőkéje összegére vonatkozóan nincsenek korlátozások, s ez az összeg bármilyen pénznemben befizethető. Miután az ország cégbírósága bejegyezte az offshore céget, az kap egy egyedi azonosítószámot, melynek neve Cédula Juridica. Ezt követően az offshore cég önálló jogi személyként létezik. A tőke részvényekre osztásával kapcsolatban több megkötés van a megszokottnál, például a törvény nem engedélyezi a névérték nélküli részvényeket és a bemutatóra szóló részvényeket sem. Egy részvény értéke minimum 33 amerikai dollár kell, hogy legyen. Az offshore cég részvényesei a részesedésük arányának megfelelően részesülnek az osztalékokból, és vállalják a felelősséget a vállalat veszteségeiért. Az offshore cég részvényei átruházhatóak más természetes vagy jogi személyekre.

COSTA RICA OFFSHORE CÉG VÉDELME A costa ricai befektetőket az ország alkotmánya védi, s olyan törvények is vannak az országban, melyek a pénzügyi szféra diszkréciójáról gondoskodnak. A törvények továbbá megóvják a Costa Ricára bejegyzett offshore cégek tulajdonosait attól, hogy a kormányzat olyan új adót vessen ki, amely hátrányos lehet rájuk nézve.

ADÓMENTESSÉG COSTA RICAI OFFSHORE CÉG ESETÉBEN A Costa Ricán bejegyzett offshore cégnek semmilyen adót nem kell fizetni az olyan bevétele után, melyet nem az országban szerzett. A jelentési kötelezettségek minimálisak, a cégnek csupán adóbevallást kell benyújtania, függetlenül attól, hogy jövedelme után kell-e ténylegesen adót fizetnie (hiszen amennyiben az teljes mértékben külföldről származik, akkor nem kell). A cég bármikor áthelyezhető másik országba. Costa Ricában nincs valutakontroll.

COSTA RICA OFFSHORE CÉG ENGEDÉLYEI Az offshore cégnek bizonyos tevékenységek folytatásához engedély szükséges, így például a befektetési alapokkal kapcsolatos, vagy a banki tevékenységhez. Néhány terület állami monopólium, így tilos ilyen tevékenységet folytatnia az offshore cégnek, ide sorolhatjuk a benzin és a gázolaj terjesztését, vagy éppen a biztosítási területet. Bizonyos korlátozások vannak a telekommunikációs eszközök és az energiaipar területén is. Sok más országgal szemben viszont a costa ricai törvények nem korlátozzák, s nem nehezítik trösztök létrehozását.

COSTA RICA OFFSHORE CÉG NYILVÁNTARTÁSAI Az offshore cégnek általános főkönyvet kell vezetnie, ezt a működés megkezdése előtt az adóhivatalnál (Administración Tributaria) legalizáltatni kell, s erről jelentést kell tenni a cégbíróság felé. Továbbá a helyi hatóságoknál adónyilvántartásba kell vetetni az offshore céget. Ezt követően az offshore cég működéséhez szükséges kereskedelmi engedélyt is be kell szerezni, ez a folyamat mintegy két hetet vesz igénybe. Ahhoz, hogy a cégünk számára egy costa ricai bankban hozzunk létre bankszámlát, nem szükséges elutazni az országba. Ehhez csupán a következő dokumentumokat kell elküldeni: az offshore cég részéről egy nyilatkozat a számlanyitási szándékról, egy igazolás arról, hogy a cég valóban létezik, továbbá az aláírások közjegyzői hitelesítése.

NÉVADÁS COSTA RICA OFFSHORE CÉG A bejegyeztetni kívánt offshore cég nevét első lépésként ellenőriztetni kell. A név bármilyen latin ábécét használó nyelven lehet, ám a cégbíróság felé annak spanyol fordítását is meg kell küldeni. A név nem egyezhet egy meglévő costa ricai cég nevével, s nem is emlékeztethet arra, s ugyan ez vonatkozik a jól ismert külföldi cégek nevére is. Továbbá a név nem utalhat arra, hogy a cég valamely ország kormányzatának támogatását élvezi. Bizonyos szavak használata engedélyhez kötött, így a Bank, a Savings (Megtakarítás), az Assurance (Biztosítás), a Reinsurance (Viszontbiztosítás), Fund Management (Alapkezelés), Investment Fund (Befektetési alap), s ezek bármely idegen nyelvű megfelelője. Más országokkal ellentétben a tröszttevékenységre utaló szavak (Trust, Trustee, stb.) használata szabadon lehetséges.

 

antigua_offshore_ceg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua és Barbuda a Karib-tenger és az Atlanti-óceán határán fekszik, az ország nevét adó két nagy mellett sok kicsi sziget alkotja. Az ország területe mindössze 440 négyzetkilométer, ezzel kisebb, mint például Andorra, lakossága 85000 fő. Az ország függetlenségét 1981-ben nyerte el az Egyesült Királysággal szemben, ám ma is a Brit Nemzetközösség része, uralkodója II. Erzsébet, hivatalos nyelve pedig az angol. Antigua és Barbuda napjainkban politikailag stabil országnak tekinthető. Az ország fővárosa (és egyben legnagyobb városa) az Antigua szigetének legnagyobb kikötőjeként funkcionáló St. John’s. Lakosságának kilencven százaléka afrikai származású, háromnegyedük keresztény, javarészt anglikánok. Az ország 2007-ben a sportvilág figyelmének középpontjába került, amikor társrendezőként részt vett a Krikett Világbajnokság lebonyolításában. A hivatalos pénznem a kelet-karibi dollár (XCD), melynek árfolyamát az amerikai dollárhoz rögzítették, egy amerikai dollár mindenkoron 2,7 kelet-karibi dollárt ér.

ANTIGUA OFFSHORE CÉG: RÉSZVÉNYESEK, IGAZGATÓK, REGISZTRÁLT KÉPVISELŐ Antiguan offshore-cég alapítását az 1982-es International Business Corporations Act szabályozza, mely törvényes kereteket biztosított a nemzetközi üzleti tevékenységet folytató cégek működésének az országban. Az offshore cég megalapításához két személy szükséges, akiknek méghozzá Antigua és Barbuda állampolgárainak kell lenniük, és ott is kell lakniuk, továbbá egyiküknek ügyvédnek kell lennie. Fontos kiemelni, hogy ez csak az offshore cég alapításra vonatkozik, a későbbiekben már nem él ez a kikötés. Az offshore cég alapítás folyamata az alapító okiratok aláírásával teljesedik be, melyen az alábbi adatokat kell szerepeltetni: az offshore cég neve, bejegyzett irodájának a helye, a részvények száma, típusa és az azokkal kapcsolatos korlátozások, az igazgatók száma (de adatai nem), az offshore cég tevékenységi körével kapcsolatos korlátozások, s a cég esetleges felosztása.

Az offshore cég vezetését az igazgató, vagy igazgatók végzik, természetes és jogi személy (akár tröszt is) egyaránt lehet igazgató. Az offshore cég igazgatójának nemzetiségére és lakóhelyére vonatkozólag nincsenek megkötések, kivéve a banki-, tröszt- és biztosítási tevékenységet folytató cégeket, ezek igazgatóinak Antigua és Barbuda állampolgárainak és lakosainak kell lenniük. Az offshore cég igazgatóinak neve és személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra.

Az Antiguán bejegyzett offshore IBC-nek szükséges egy regisztrált képviselőt állomásoztatnia az országban, s rendelkeznie kell egy bejegyzett irodával az ország területén.

Az offshore cég részvényeit akár egyetlen személy is birtokolhatja, s nem csak természetes személyek, hanem cégek, illetve trösztök is birtokolhatják a részvényeket. Az offshore cég részvényeseinek évente általános értekezletet kell tartaniuk, s ezt – ellentétben a többi értekezlettel – kötelező Antigua és Barbuda területén tartaniuk. A telefonos értekezletek engedélyezettek, de csak azzal a feltétellel, hogy legalább egy igazgató az értekezlet idején az országban tartózkodik, s a részvényeseknek pedig módjukban áll távollétükben is szavazni.

RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS AZ ANTIGUA OFFSHORE CÉG ÁLTAL A törvények engedélyezik a bemutatóra szóló részvények használatát is, habár ahhoz, hogy IBC minősítést kaphasson az offshore cég, azokat nem szabad Antigua és Barbuda állampolgárai tulajdonába juttatni. Névértékkel ellátott és névérték nélküli részvények offshore cég általi használata egyaránt engedélyezett, továbbá az offshore cég egyaránt kibocsáthat szavazati joggal bíró és azzal nem bíró részvényeket is. Az offshore cég törzstőkéjével kapcsolatban nincsen minimumösszeg megszabva, kivéve a banki-, tröszt- és biztosítási tevékenységet folytató cégeket.

OFFSHORE CÉG 50 ÉVES ADÓMENTESSÉGE Az antiguai IBC legfontosabb előnye, hogy a törvények garantálják, hogy az offshore cég ötven éven át adómentességet élvez az országban. Ez az adómentesség az offshore cég minden olyan bevételére és kifizetésre vonatkozik, melyeket az offshore cég az országon kívüli személyekkel bonyolít le, legyen szó akár egyszerű bevételről, osztalékról, kamatról vagy jogdíjakról. Az országban fontos előnyt jelent az anonimitás és a diszkréció, az offshore cég haszonélvezőinek neve és adatai nem kerülnek nyilvánosságra. Antiguának nincs egyetlen másik országgal sem olyan egyezménye, mely a különböző üzleti információk kiadásáról szólna.

ANTIGUA OFFSHORE CÉG: MINIMÁLIS ADMINISZTRÁCIÓ Az offshore cégnek nincs könyvelési és könyvvizsgálati kötelezettsége az országban, kivéve a banki-, tröszt- és biztosítási tevékenységet folytató cégeket, melyeknek az üzleti év végét követő hat hónapon belül be kell nyújtani az éves jelentéseiket a hatóságok felé. A törvények értelmében az Antigua és Barbudán bejegyzett offshore cégnek lehetősége van átköltözni másik országba, illetve másik országból Antigua és Barbudára, amennyiben ez nem ütközik a másik ország törvényeibe sem. Az országban bejegyzett IBC-kre nem vonatkoznak a valutakontroll korlátozásai.

OFFSHORE CÉG CÉGNEVÉNEK KORLÁTOZÁSAI Az antiguai offshore cég cégneve a Limited, Corporation vagy Incorporation szóra kell, hogy végződjön, vagy az ezeknek megfelelő Ltd., Corp. vagy Inc. rövidítésekre. A következő szavak használata a névben engedélyhez kötött: Bank, Insurance (Biztosítás), Assurance (Biztosítás), Re-Insurance (Viszontbiztosítás), Trust (Tröszt), Trustee, Savings (Megtakarítások), Royal (Jogdíj), Asset management (Vagyonkezelés), Fund Management (Alapkezelés), Investment Fund (Befektetési alap), Building Society (Építési társulás), Municipal (Törvényhatósági), Chartered (Okleveles). Természetesen nem csak e szavak, hanem idegen nyelvű megfelelőik használata is engedélyköteles. Továbbá tiltott az olyan nevek használata, mely arra utal, hogy a cég kapcsolatban áll bármilyen helyi, állami, vagy nemzeti kormányzati hivatallal.

További offshore cég helyszínek:

Belize offshore cég >>>
Offshore cég Uruguay >>>
Offshore cég Costa Rica >>>
Offshore cég BVI >>>
Antigua offshore cég >>>
Offshore cég helyszínek Amerikában >>>
Offshore főoldal >>>
Kapcsolat >>>

 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT