OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS OFFSHORE CÉG, OFFSHORE CÉGEK: CIPRUS, MÁLTA, BELIZE, BVI, COSTA RICA, SZINGAPÚR, VANUATU

 

OFFSHORE CÉGAÉAPÍTÁS EURÓPÁBAN

Európában több állam is biztosít lehetőséget offshore cégalapításra. A helyszínek sok esetben presztizsértékűek. Egy Liechensteinben vagy Máltán bejegyzett székhelyű offshore cég elfogadott szerződő partner Európa területén. Szintén kiváló Európa sok helyszíne az offshore cégalapításra irányadó egyszerű társasági jogi és egyébr eleváns szabályozás szempontjából. Így Ciprus és Málta is kedvelt helyszín offshore cégalapításra.

Információk Európai offshore cég helyszínekről:

 

A függetlenségét az Egyesült Királysággal szemben csupán 1960-ban elnyerő Ciprus politikai rendszere a nyugati demokráciákon, jogrendszere nagyrészt az Egyesült Királyság rendszerén alapszik. A törvényhozás nyelve a görög (mely az ország egyik hivatalos nyelve a török és az angol mellett), de rendszerint angolul is közzétesznek minden szükséges információt. Az ország pénzneme az euro, amely 2008. január elsejétől váltotta fel a ciprusi fontot – habár a javarészt törökök által lakott Észak-Cipruson még mindig használják a fontot, s mindenkoron 1:1 arányban váltják a török valutával. Nem sok ország van Európában, ahol egyszerűbben lehetne offshore vállalkozást alapítani, mint Cipruson. A legjellemzőbb cégtípus az országban a korlátolt felelősségű társasági forma (Limited, Ltd. avagy LLC).

Az offshore cégalapítás során a korlátolt felelősségű társaságok élére a tulajdonosoknak legalább egy igazgatót kell kinevezniük, aki lehet természetes és jogi személy is, bármilyen nemzetiséggel és lakóhellyel. Noha nem kötelező ciprusi igazgatót alkalmazni, sok szempontból előnyös lehet legalább egy névleges, megbízott igazgatót kinevezni az offshore cégalapítás alkalmával, aki a szigetország lakója. Emellett az sem követelmény, hogy a cég bármely részvényese ciprusi legyen – sem nemzetiségét, sem lakóhelyét tekintve. Ezzel szemben a törvény azt megköveteli a cégektől, hogy az offshore cégalapítás alkalmával és azt követően bejegyzett irodát tartsanak fent az országban, s ebben az irodában kell tárolni bizonyos, a céggel kapcsolatos dokumentumokat.

Az összes ciprusi vállalat köteles vállalati titkárt az offshore cégalapítás alkalmával megjelölni és alkalmazni, aki szintén egyaránt lehet természetes személy és jogi személy is, s egyéb megkötés sincs személyével kapcsolatban, de ajánlott ciprusi lakóhelyű titkárt alkalmazni, különösen mivel adott esetben igazolni kellhet azt is, hogy az offshore cég vezetése Cipruson működik. Ezzel szemben arra semmi sem kötelezi az offshore céget, hogy összes feljegyzését a vállalati titkár által vezetett ciprusi irodában, vagy akár ország területén tartsa, a világ bármely pontján tárolhatóak. Az offshore cégalapításban részt vevő részvényesek számára nem vonatkozik semmilyen megkötés, csupán annyi, hogy legalább egy részvényese legyen a cégnek.

Az offshore cégalapításánál a minimális törzstőke 1708 euro, vagy annak megfelelő összeg bármilyen egyéb pénznemben. A tőke részvényekre osztásával kapcsolatban nincsenek túlzott megkötések, az offshore cégalapításkor a részvények értékét euróban kell kifejezni. A törvények azt is megengedik, hogy az offshore cégalapítás idejekor vagy az után a cégek különböző típusú részvényeket állapítsanak meg, s így osszák ki őket részvényeseiknek, melyekhez különböző jogosultságok kapcsolódnak. A lehetséges részvénytípusok többek közt: jegyzett részvények, bemutatóra szóló részvények, visszaváltható részvények, szavazati joggal nem bíró részvények.

A ciprusi offshore cégalapítás akkor válik hivatalossá, amikor az alapítók a ciprusi cégbíróság felé megküldik az offshore cégalapítással dokumentumokat, így a Memorandum of Association-t és az Articles of Assiciation-t. Az offshore cégeknek éves könyvvizsgálati kötelezettsége van, jelentéseiket a ciprusi adóhivatalnak (Cyprus Taxation Authority) és a központi banknak (Central Bank of Cyprus) kell megküldeniük. A Cipruson bejegyzett offsjore cégek kapcsolatban néhány fontos megkötés van, így többek közt az is, hogy a cég nem folytathat bizonyos területeken tevékenységet (így például a banki vagy a biztosítási területen), csakis és kizárólag külön engedélyek birtokában.

Az olyan ciprusi offshore IBC-knek, melyek nem kívánnak az országban irodát létrehozni, a minimálisan befizetendő törzstőke összege 1708 euro. Az ilyen vállalatok profitja után fizetendő adó mennyisége 4,25 százalék.

A következőkben röviden összefoglaljuk a ciprusi offshore cégalapítás legfontosabb előnyeit. Ciprus nem „adóparadicsom” besorolású a nemzetközi szervezetek és sok nemzeti szabályozás besorolása szerint, így mentes a szóhoz kapcsolódó negatív konnotációktól, a szigetországot sokkal inkább „az adózást ösztönző” országnak tartják, mely az alacsony, de kötelező adóterhekre utal. Az offshore cégalapításnál a törzstőkére nem vonatkoznak adóterhek, s mindazokat a költségeket, melyeket a cég a bevételszerzés közben vállalt, le lehet írni az adóból. Továbbá osztalékadó sem terheli az offshore cégalapítást követően a céget. A vállalat Cipruson dolgozó külföldi alkalmazottaira 0 és 20 százalék közötti adó vonatkozik, ami a ciprusiakra vonatkozó tehernek mindössze 50 százaléka, míg azoknak az alkalmazottaknak, akik Cipruson kívül dolgoznak, de fizetésüket a szigetországon keresztül kapják, 0 és 4 százalék között adót kell fizetniük, ami az ország lakóira vonatkozó tehernek mindössze 10 százaléka. Továbbá a ciprusi offshore cégek országon kívüli alkalmazottai teljességgel mentesülnek a társadalombiztosítási hozzájárulás alól. A ciprusi offshore cégek teljes adómentességet kapnak a nemzetközi üzleti kapcsolataikból származó bevételeikre. A külföldi cégekkel kapcsolatban a valutaszabályozás roppant enyhe, s miután a ciprusi központi bank engedélyt ad a cégnek, egyáltalán nincs.

Az offshore cégek teljes jövedelme után egységes, 10 százalékos társasági adót kell fizetni, attól függetlenül, hogy a céget Ciprusról irányítják, vagy sem. A befizetendő adó összege tovább csökkenhet azon lehetőség kihasználásával, hogy a ciprusi adótörvények alapján egy adott évi veszteséget „tovább lehet vinni”, és el lehet számolni egy későbbi nyereség „csökkentésére”. Az osztalékok után a részvényeseknek nem kell további adót fizetniük, csupán az offshore cég által fizetett társasági adó érinti őket. Az offshore cégek mentességet kapnak a bélyegilleték alól. Amennyiben az offshore cég egyik részvényese elhalálozik, a részvényeket nem sújtja örökösödési adó, abban az esetben, ha az elhunyt állandó lakhelye nem Cipruson volt. Az offshore cégek külföldi alkalmazottai vámmentesen vihetnek be az országba olyan eszközöket, melyek szükségesek egy iroda fenntartásához, így személygépjárműveket, irodai berendezést, háztartási eszközöket (kivéve a bútorokat és a légkondicionáló gépet). A számos országgal kötött kettős adózási szerződések kedvező feltételeket nyújtanak az osztalékok kifizetésénél, példának okáért egy Oroszországból egy ciprusi cég felé érkező osztalékok adóterhe 0 százalék. Egy holding-jellegű cég akár azt is elérheti könnyedén, hogy egyáltalán ne kelljen adót fizetnie a cégnek semmilyen fajta bevétele után. Szintén nem kell adót fizetni az olyan jogdíjból származó bevételek után, melyek valamilyen Ciprus területén kívüli vagyonhoz kapcsolódnak, és egyéb nem Ciprushoz kapcsolódó ilyen jellegű bevételek után sem (ez alól kivételt jelentenek a filmek, melyek jogdíja után öt százaléknyi adó fizetendő).

A ciprusi offshore cégalapítás esetén a cég tőkéje csupán abban az esetben képezi adózás tárgyát, amennyiben a tőkéhez kapcsolódó ingatlanokból, vagy azok eladásából származik bevétele a cégnek. A ciprusi offshore cégalapítást követően az offshore cég könnyedén kaphat európai VAT-számot, csupán annyit kell bemutatnia, hogy olyan tevékenységet folytat, mely alkalmassá teszi erre. A ciprusi offshoe cégalapítás előnyei közül kiemelkedik az, hogy a tulajdonosoknak lehetősége van az anonimitásuk biztosítására, akár névleges részvényesek alkalmazásával is.

Ciprusi offshore cégalapítás esetén a cég neve görög nyelven lehet vagy bármilyen olyan nyelven, mely latin betűket használ, de amennyiben nem görög vagy angol nyelvű a név, a cégbíróságnak meg kell küldeni a név görög vagy angol nyelvű fordítását. A cégbíróság megtilthatja egy adott név használatát, amennyiben azt elfogadhatatlannak találja. Nem használhatóak az alábbi szavak engedély nélkül az offshore cégalapítás során: Bank, Trust (Tröszt), Building Society (Építési Társulás), Insurance (Biztosítás), Assurance (Biztosítás), Re-Insurance (Viszontbiztosítás), továbbá ezek származékai, más nyelvű megfelelői, vagy olyan nevek, melyekről a cégbíróság megállapítja, hogy a fentiek valamelyikére utalnak. Az offshore cégalapítás alkalmával az offshore cég nevének végére a Limited vagy az Ltd. elemet kell helyezni (miként Magyarországon a Kft. rövidítést).

Ciprus összesen harminchárom kettős adózási szerződéssel rendelkezik a következő országokkal: Ausztria, Bulgária, Belgium, Fehéroroszország, Kanada, Kína, Csehország, Dánia, Egyiptom, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, India, Írország, Olaszország, Kuvait, Málta, Mauritius, Norvégia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Dél-Afrikai Köztársaság, Svédország, Szíria, Thaiföld, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, továbbá az egykori Jugoszlávia tagállamai és az egykori Független Államok Közössége tagállamai, kivéve Kazahsztánt.

 

 

offshore_cegalapitas_malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A máltai adózás területén az elmúlt időkben végrehajtott változtatások segítettek fenntartani azt az állapotot, hogy Málta ideális hely legyen nemzetközi kereskedelmi ügyletek lebonyolítására. Azáltal, hogy egy céget Máltán alapítanak meg, s az ottani törvények vonatkoznak rá, a cégnek azon részvényesei is igen kedvező feltételeket élvezhetnek a kifizetéseknél, akik nem a szigetországban élnek, s nem is annak állampolgárai. A „Máltára bejegyzett cég” kifejezés definíciója az elmúlt időben kiszélesedett, s immár többek közt az offshore, azaz olyan cégeket is lefed, melyek működési helye nem Málta, de bizonyos tevékenységeket ott végeznek. A máltai offshore cégek legfontosabb kötelességei közé tartozik a könyvelés vezetése, a könyvvizsgálat és az adózás. 

MÁLTAI OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÉS ADÓZÁS A máltai offshore cégalapítás legfontosabb előnye az átlagnál kedvezőbb adózás, valamint az alacsony cégalapítási költség. A leggyakoribb offshore cégtípus Máltán a korlátolt felelősségű társasági forma, egy ilyen cég bejegyzése átlagosan egy hetet vesz igénybe. Az adózással kapcsolatos legfontosabb tudnivaló, hogy az egyébként 35%-os vállalati nyereségadó 6/7-ed része visszaigényelhető, amennyiben a cég tulajdonosa külföldi, így a nyereség után fizetendő éves adó voltaképpen összesen 5%. Továbbá a Máltán bejegyzett offshore cégek esetében nincsen forrásadó, s a bevételeket a tulajdonos korlátozások nélkül juttathatja külföldre. Ráadásul az offshore holding társaságok akár a teljes adómentességet is elérhetik a máltai törvények értelmében. Abban az esetben, ha az adott offshore cég megkapja a Participating Holding minősítést, akkor az ilyen tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó nulla százalék. Ez több módon is lehetséges, például abban az esetben, ha legalább ~1,2 millió Euro befektetése van fél éven át, ha egy másik vállalatban igazgatóként tevékenykedik, vagy legalább 10% tulajdonrésze van egy másik cégben.

MÁLTAI OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS RÉSZVÉNYESEI Az offshore cégalapításhoz legalább két részvényes szükséges, akik lehetnek jogi személyek és valós személyek egyaránt. A regisztrált részvényesek személyes adatai az offshore cégalapításkor bekerülnek a nyilvántartásokba és azt követően is nyilvánosak, ám a névtelenség így is megvalósítható kijelölt, névleges részvényesek alkalmazásával. A máltai offshore cégalapítás alkalmával, illetve azt követően legalább egy igazgatója kell, hogy legyen – az igazgató természetesen lehet az offshore cég egyik részvényese is. Az igazgató lehet egyetlen valós személy, de lehet jogi személy is, és természetesen nem feltétlenül kell máltai nemzetiségűnek lennie akár egyetlen igazgatónak sem. Ezzel szemben annak biztosításához, hogy az offshore cég a máltai adózás szabályai essen, s ezzel együtt részesüljön azokban az igen kedvező adózási feltételekben, melyeket a máltai törvények biztosítanak, a cég igazgatótanácsának tagjai közül a többségnek Máltán kell élnie. Az offshore cégeknek lehetősége van arra, hogy kijelölt igazgatót alkalmazzanak.

MÁLTAI OFFSHORE CÉG BEJEGYZETT IRODÁJA Az offshore cégalapítás alkalmával a cégnek kötelező bejegyeznie egy irodát Máltán, s amennyiben a cégalapítást követően valamilyen változás áll be az irodával kapcsolatban, azt be kell jelenteni a Registrar of Companies (a vállalatokkal kapcsolatos ügyekért felelős máltai hivatal) felé. Az offshore cégeknek a cégalapítás alkalmával, illetve azt követően is kötelező vállalati titkárt alkalmaznia, s a cégvezető felelőssége minden szükséges lépést megtenni annak érdekében, hogy a megfelelő személyt válassza ki a feladatra, aki képzettsége, tudása és tapasztalata révén el tudja látni a titkári feladatokat. Hogy az offshore cég titkárának Máltán kell-e laknia, nem esik törvényi szabályozás alá, az viszont kikötés, hogy természetes személy legyen, és az egyszemélyes társaságok (ld. lentebb) kivételével a titkár személye nem egyezhet az offshore cég igazgatójával.

MÁLTAI OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS DOKUMENTUMOK A leggyakoribb offshore cégtípus Máltán a korlátolt felelősségű társasági forma, melynek megalapításához szükséges egy Memorandum of Association (ld. lentebb), melyet legalább két személy aláír, továbbá a társaságot be kell jelenteni a Registrar of Companies felé. Hogy egy Máltán bejegyzett offshore cég megfeleljen a magáncég (Private Company) kritériumainak, bizonyos szempontokat figyelembe kell venni, így például: A cég megtartja a részvényeinek értékesítési jogát magának. A részvényesek számát ötvenben maximalizálja.

A Memorandum of Association köteles az offshore cégalapítás alkalmával leírni a társasággal kapcsolatos általános tudnivalókat, melyek a következők: a cég magáncég (Private Company) vagy nyilvános cég (Public Company). Az offshore cég nevében aláírók neve és lakcíme. Az offshore cég neve, és bejegyzett máltai irodája. Azon célok meghatározása, melyekre az offshore cég létrejött. A törzstőke összege, amellyel a céget regisztrálják, a részvényekre kiosztott tőke összege, a részvényesek által birtokolt részvények száma, a részvényekért cserébe érkező pénzösszeg. Továbbá, amennyiben a törzstőkét több különböző csoportba osztják szét, a különböző típusú részvényekhez kapcsolódó jogosultságokat is tartalmaznia kell. Az offshore cég igazgatóinak száma, a vezérigazgatók neve és lakcíme, illetve amennyiben az igazgatók valamelyike jogi személy, az adott jogi személy neve és bejegyzett működési helye. Továbbá jogi személyek kapcsán rögzíteni kell azt is, hogyan képviselik természetes személyek az adott jogi személyt, s meg kell adni azt a kiemelt személyt, aki elsődlegesen fel van ruházva a jogi személy képviseletének jogával. Az elsődleges vállalati titkár neve és lakcíme. Amennyiben a cég egy meghatározott időtartamra jött létre, ennek az időpontnak a rögzítése. Minden egyes igazgató, részvényes, titkár esetében hivatalos azonosító okiratot szükséges csatolni.

A Memorandum of Association kiegészülhet egy másik dokumentummal, melynek neve Articles of Association, s ez hivatott az adott offshore cég belső szabályozását rögzíteni. Ha a Memorandum mellé regisztrációkor az adott offshore cég nem csatol Articles of Association-t, a hivatal úgy tekinti, hogy az úgynevezett „modell Articles of Association” került elfogadásra a társaságnál, melyet a Vállalati Törvény (First Schedule to the Companies Act) tartalmaz. A Memorandum of Association és az Articles of Association az offshore cégalapítás regisztrálása előtt meg kell, hogy érkezzen a Registrar of Companies-hez, s amennyiben a hivatal ezeket megfelelőnek találja, s a bejegyzendő cég megfelel minden törvényi előírásnak, szabályozásnak és korlátozásnak, a cég bejegyzésre kerül.

Az offshore cégalapítás folyamata rendszerint összességében körülbelül egy hetet vesz igénybe. Amennyiben a Máltai Vállalati Regisztrációs Iroda (Maltese Registrar of Companies) minden szükséges dokumentumot és információt rendben megkap, a folyamat akár mindössze 24-48 óra alatt is végbemehet.

MÁLTAI OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS TÖRZSTŐKE KÖVETELMÉNYEI Egy magáncég bejegyzéséhez mintegy 1500 Euro törzstőke szükséges. Fontos követelmény, hogy a megnevezett törzstőke összegének legalább húsz százalékát máltai számlára kell befizetni. Az adott magáncég bizonyos előnyöket és mentességeket kaphat (Exempt Company) amennyiben megfelel a következőknek: 1. Legfeljebb ötven személy birtokol kötvényeket a cégnél. 2. Egyetlen jogi személy sem tulajdonosa a cégnek, nincs benne érdekeltsége, nem birtokol sem részvényt sem kötvényt a cégnél, nem igazgatója a cégnek. 3. Sem a cég maga, sem valamely igazgató nem kíván olyan találkozókat szervezni, amelyeken a cég alapvető irányvonalával kapcsolatos döntéseket az igazgatókon kívül mások (pl. részvényesek) határozhatják meg.

MÁLTAI OFFSHORE CÉG RÉSZVÉNYESEI Mint korábban írtuk, egy magáncég részvényeseinek száma legfeljebb ötven lehet, és normális esetben legalább kettő. A máltai törvények azonban azt is megengedik, hogy egy egyszemélyes céget regisztráljon egyetlen személy, amely egy magántulajdonú korlátolt felelősségű társaságnak minősül (Private Limited Liability Company), s automatikusan megfelel az Exempt Company követelményeinek.

A részvények típusairól annyit érdemes feltétlenül tudni, hogy a máltai törvények megengedik azt, hogy különböző típusú részvények legyenek egy adott offshore cégnél, s az adott részvénytípusokon belül is létrehozhatóak különböző osztályok. Olyan részvények használata ellenben, melyek annak a személynek a tulajdonát képezik, akinek éppen a birtokában vannak (bearer share) nem engedélyezett. Amennyiben osztalék kerül kifizetésre, annak adóját a kifizetés hónapjának végét követő hatvan napon belül köteles befizetni a cég, míg az általános adóterhek teljesítése a pénzügyi év utolsó napját követő másfél éven belül kell, hogy megtörténjen.

 

 

offshore_cegalapitas_malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibraltár az Egyesült Királyság egy tengerentúli területe az Ibériai-félsziget déli részén a Gibraltári-szorosnál. A félsziget területe kevesebb mint hét négyzetkilométer, mintegy harmincezren lakják. A történelem során Gibraltár birtokolásának kérdése alapvetően meghatározta az angol-spanyol kapcsolatot. A kicsiny terület ellenére a lakosság igen változatos összetételű, a gibraltáriak mellett (akik genovai, máltai, portugál és andalúz származásúak) britek, marokkóiak és indiaiak leszármazottja is élnek a félszigeten. Gibraltár lakosságának 98 százaléka a Westside nevű területen él, ez tekinthető a de facto ország fővárosának. Azért nevezhetjük jogosan de facto országnak Gibraltárt, mert szinte teljes politikai függetlenséggel bír, s noha II. Erzsébet az ország államfője, a tényleges hatalmat a gibraltári kormányzó gyakorolja. Az ország kicsiny területe ellenére virágzó élővilággal büszkélkedhet, ami nagyban elősegíti a turisztikai fejlettségét, példának okáért Gibraltár az egyetlen európai ország, ahol vadon élő majmok találhatóak. Gibraltár mára kifejezetten az üzletre specializálódott ország lett, bevételének döntő része négy szektorból származik: pénzügyi szolgáltatások, internetes játékok, hajózás és turizmus.  

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS GIBRALTÁR ALAPKÖVETELMÉNYEK A legtöbb külföldi üzletember azzal a céllal választja az offshore cégalapítást Gibraltáron, hogy cége holding, kereskedelmi, vagy vissz-számlázási tevékenységet folytasson, avagy befektetési holding cégként működjön. E offshore cégalapítási célokra a legalkalmasabb cégtípus az úgynevezett Non-Resident Company lehet. E cégek bevételeik után Gibraltáron teljes adómentességet élveznek, amennyiben megfelelnek a Non-Resident Company (azaz „ Nem Helyi Vállalat”) lentebb ismertetett követelményeinek. A Gibraltári offshore cégalapításhoz bejegyzett cég élére legalább egy igazgatót kell kinevezni, természetesen többet is lehet. Arra vonatkozó megkötés, hogy az offshore cégalapítás során megnevezett igazgató milyen nemzetiségű legyen, vagy hol legyen az állandó lakóhelye, egyáltalán nincs. Az offshore cégalapítás során a céggel kapcsolatos nyilvánosan elérhető feljegyzésekbe bejegyzésre kerül az igazgató neve, de az anonimitás ennek ellenére is biztosítható megbízott, kinevezett igazgatók alkalmazásával. A gibraltári offshore cégalapítás során kinvezett igazgató egyaránt lehet természetes személy és jogi személy.

GIBRALTÁR OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS RÉSZVÉNYEK A gibraltári offshore cégalapítás részvényesei bármilyen nemzetiségűek lehetnek, s lakóhelyükre vonatkozó megkötés sincs. Az offshore cégalapítás részvényesei természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Az offshore cégalapítás során részvényt jegyzők számát a gibraltári törvények nem szabályozzák, egy offshore cég alapításához egyetlen részvényes is elég, s felső határ nincs. Egy Gibraltári offshore cégalapítás során névre szóló részvényeket és bemutatóra szóló részvényeket egyaránt kibopcsáthatók, sőt akár egyszerre mind a kettőt is. A részvények az offshore cégalapítás során szintén kibocsáthatók szavazati joggal bíró és azzal nem bíró típusúak. A gibraltári offshore cégalapítás során a részvényeinek kötelezően névértékkel ellátottnak kell lennie. Az offshore cég részvények törvényileg meghatározott száma legalább kettő. A részvényesek névsorát tartalmazó feljegyzés nyilvános, tehát ahhoz nem csupán a céghez kapcsolódó személyek férhetnek hozzá, de az anonimitás ennek ellenére biztosítható névleges, megbízott részvényesek alkalmazásával.

GIOBRALTÁRI OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS VÁLLALATI TITKÁRA Az offshore cégalapítás során minden alkalommal kötelezően ki kell nevezni egy vállalati titkárt, akinek a szabályozások szerint rendelkeznie kell egy lakcímmel az ország területén. Az offshore cégalapítás során kinvezett vállalati titkár természetes és jogi személy egyaránt lehet. Az olyan cégek, melyek cégalapítási segítségnyújtással foglalkoznak, szolgáltathatnak vállalati titkárt a Gibraltáron alapított cégeknek. Emellett a cégnek rendelkeznie kell egy bejegyzett irodával is az ország területén, ennek megszerzésében és fenntartásában szintén segíthetnek az erre szakosodott cégek.

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÉS RÉSZVÉNYTŐKE GIBRALTÁRON Az offshore cégalapítás standard részvénytőkéje 2000 angol font. Ennél nagyobb összeggel is lehetséges az offshore cégalapítás, de ez esetben kicsivel magasabb lesz a részvénytőke után fizetendő adó. A cégalapítás során alkalmazott részvénytőke minimális összege nincs meghatározva. A gibraltári törvények nem kötik meg azt, hogy milyen pénznemben helyezzék le az alapítók a részvénytőkét az offshore cégalapítás alkalmával. A részvények által megjelölt összeget nem kötelező számlára befizetni offshore cégalapítás esetén.

GIBRALTAR OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ADÓMENTESSÉGI FELTÉTELEK Hogy az offshore cégalapítás során a Non-Resident Company minősítést megkapja a cég, a következő feltételeknek kell teljesülnie. Az offshore cégalapítás során szereplő részvényeseknek olyan személyeknek kell lennie, akik nem gibraltári lakosok. Az offshore cégalapítás után a cég nem folytathat üzleti tevékenységet az országban, s nem kerülhet üzleti kapcsolatba az ország lakosaival sem. A cégnek az offshore cégalapítási és főbb iratait a Gibraltár területén lévő regisztrált irodájában kell tartania, s egy regisztrált képviselővel is rendelkeznie kell, továbbá a részvénykönyvet is az országban kell tárolnia. A cégnek szükséges egy gibraltári bankszámlát nyitnia az offshore cégalapítás alkalmával és a későbbiekben azt fenntartani. A cégbíróság felé az offshore cégalapítás során elkészített alapító okiratait, valamint cégszabályzatát kell benyújtani, továbbá közölni kell a gibraltári iroda címét, valamint az igazgatók és a részvényesek nevét és lakcímét. A három legfontosabb követelmény tehát az offshore cégalapítás során: csak külföldi tulajdonosok lehetnek, nem kereskedhetnek Gibraltáron, s bevételüket nem utalhatják Gibraltárra. A gibraltári cégeknek kötelezően készítenie kell egy éves jelentést az ország hivatalai felé.

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS KÉSZ CÉGEK Amennyiben a Gibraltáron offshore cégalapítást tervező üzletemberek úgy látják jónak, lehetőségük van arra is, hogy egy már meglévő, kifejezetten erre a célra létrehozott céget felvásároljanak. Az offshore cégalapítás helyett offshore céget vásárlóknak nem kell attól tartania a felvásárlóknak, hogy valamilyen módon támadhatóak lesznek. ezen offshore készcégek természetesen minden szempontból feddhetetlenek. Ez főként azoknak a személyeknek felelhet meg, akik olyan céghez kívánnak hozzájutni, melynek már van bizonyos mértékű üzleti múltja az új offshopre cégalapítással szemben. Egyéb esetben érdemesebb új offshore cégalapítás mellett dönteni, hiszen minthogy a cégbejegyzés az országban csupán öt napot vesz igénybe, a folyamat megkerülése miatt nem érdemes előre elkészített céget vásárolni. A már létező cégek nevének megváltozatása természetesen lehetséges. A már meglévő offshore cégek (értelemszerű hátrányaik mellett) különböző előnyöket élvezhetnek, így például a céget megbízhatóbbnak fogják tekinteni (hiszen nem frissen alakult), kormányzati megrendeléseket könnyebben kaphat egy ilyen cég (a legtöbb országban két év szükséges ehhez), a kölcsönt nyújtó intézeteknek szintén lehetnek korlátozásai az újonnan alakult cégekkel szemben, s a banki kölcsönöknél is előnyt jelenthet, ha a cég már régebb óta létezik.

A Gibraltáron tervezett offshore cégalapítás esetén a cégek neve bármilyen nyelvű lehet, amennyiben annak fordítását jóváhagyja az ország cégbírósága. Az offshore cégalapítás során olyan cégnév adható meg, amely Ltd., vagy valamilyen hasonló jelentésű rövidítéssel végződik. Bizonyos nevek nem engedélyezettek az offshore cégalapításhoz, így például azok, melyek arra utalnak, hogy a cég kapcsolatban áll valamely országgal, vagy annak kormányzatával. Emellett természetesen nem lehet olyan nevet használni, ami azonos egy már létező cég nevére, s olyat sem, ami megtévesztő módon hasonlítana arra. Az offshore cégalapítás bejegyzése során a nevet a cégbíróság ellenőrzi, s az ellenőrzést követően tíz napig fenntartja a cég számára.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT