OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS OFFSHORE CÉG, OFFSHORE CÉGEK: CIPRUS, MÁLTA, BELIZE, BVI, COSTA RICA, SZINGAPÚR, VANUATU

 

OFFSHORE CÉGEK HONGKONG

 
HongKong offshore cégek korlátolt felelősséggel >>>
HongKong offshore cégek: tisztségviselők >>>
HongKong offshore cégek tulajdonlása >>>
HongKong offshore cégek: nyilvántartás és beszámolás >>>
HongKong offshore cégek: változások bejelentése >>>
HongKong offshore cégek adózási kötelezettsége >>>
Offshore cégek vásárlása HongKongban >>>

Hongkong (elterjedt, ám magyarul helytelen írásmóddal Hong Kong) a Kínai Népköztársaság egyik különleges igazgatású területe, minthogy gyakorlatilag független Kínától, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban országként hivatkozunk rá. Az ország nagymértékű függetlenséget élvez az anyaországgal szemben, saját jogrendszere és pénzneme van, s csupán honvédelmi (az ország védelmét Kína látja el) és külpolitikai ügyekben kötődik Kínához. Hongkong a világ egyik vezető pénzügyi központja, a hongkongi dollár pedig az egyik legnépszerűbb pénznem a világon (egy amerikai dollár egyébként 7,8 hongkongit ér). Hongkong gazdasági fejlettsége nagyban köszönhető annak, hogy sok külföldi cég ide helyezte központját az alacsony adóterhek miatt.

Hongkong területe mintegy kétszerese Budapestének, lakossága viszont felülmúlja a hétmilliót is, ezzel a Föld egyik legnagyobb népsűrűségű országa. Lakosságának döntő többsége kínai származású. Az ország legelterjedtebb nyelve a hivatalos nyelvként szolgáló kantoni, mely voltaképp egy kínai nyelvjárás. A lakosság mintegy egyharmada beszél angolul is, ám számuk egyre csökken, mivel igen nagy a kínaiak bevándorlása. A hongkongi törvények naponta százötven olyan kínai betelepedését engedélyezik, akinek családi kötelékei vannak a városállamban, így évente mintegy ötvenezer bevándorlóval gyarapszik az ország népessége. A várható élettartam az egyik legmagasabb a világon, a férfiak számára 79 év, a nők esetében 85 év. A törvények határozottan megerősítik a vallási szabadságot az országban, többek közt ezért is a vallási szinkretizmus jellemzi az országot, a nép 90 százaléka vegyes vallásokat gyakorol, melyek elemei a buddhizmusból, a konfucianizmusból és a taoizmusból származnak. A keresztények aránya mintegy nyolc százalék.

HONGKONG OFFSHORE CÉGEK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGGEL A Hongkongban offshore cégeket alapítani kívánó üzletemberek számára a magántulajdonú korlátolt felelősségű társasági forma a legcélravezetőbb. Ezen offshore cégek megalapítása legalább tíz napot vesz igénybe, de rendszerint ennél hosszabb ideig, egy-másfél hónapig tart ez a folyamat. Az offshore cégek regisztrációjához az ország cégbírósága felé be kell jelenteni a cég tervezett nevét angol vagy kínai nyelven, továbbá el kell küldeni a részvényesek útleveleinek és lakcímet igazoló okmányainak fénymásolatait, amennyiben ezek személyek nem hongkongi lakosok. Ezt követően készülnek el az offshore cégek alapító okiratai és belső szabályzatát, kinevezni az első igazgatókat és a vállalati titkárt, bejelenteni a cég bejegyzett irodájának címét, s mindezt követően a cég bejegyzésre kerül, az alapítók által megállapított törzstőkével. A hongkongi korlátolt felelősségű társaság formájában alapított offshore cégek esetén a felelősség mértékét a részvények aránya határozza meg. Az offshore cégeket szabályozó vállalati jogrendszer szinte teljes mértékben megegyezik a széles körben ismertnek mondható egyesült királysági jogrendszerrel.

HONGKONG OFFSHORE CÉGEK: TISZTSÉGVISELŐK Az offshore cégek legalább egy igazgatót kell hogy kinevezzenek, természetesen többet is lehet. Az offshore cégek igazgatói természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek, akár másik offshore cégek is működhetnek igazgatóként. Arra vonatkozó kötöttség, hogy az offshore cégek igazgatói milyen nemzetiségűek legyenek, vagy hol legyen az állandó illetve ideiglenes lakóhelye, nincs a hongkongi törvények szerint. Azon offshore cégek esetében, ahol több igazgató van, az igazgatói tanács üléseit nem csak az ország területén lehet megtartani, hanem bárhol máshol a világban korlátozások nélkül. A cég igazgatója más szerepet is vállalhat a cég vezetésében, így például betöltheti a vállalati titkári pozíciót is. A hongkongi törvények nem tiltják, hogy az offshore cégek névleges, megbízott igazgatókat alkalmazzanak, hogy ezzel fokozzák az anonimitást, s ilyen megbízott igazgatókat biztosíthatnak az ezzel foglalkozó cégek.

A hongkongi offshore cégeknek kötelező kinevezni egy vállalati titkárt, aki vagy természetes személy kell, hogy legyen, vagy egy korlátolt felelősségű társaság. Amennyiben a titkár természetes személy, feltétlenül hongkongi lakóhelyűnek kell lennie, míg ha jogi személy, akkor a bejegyzett irodájának az ország területén kell lennie az offshore cégek esetében. Az offshore cégek vállalati titkárának személye egyezhet az igazgató személyével, annak figyelembevételével, hogy ebben az esetben is vonatkozik rá a lakóhelyre illetve az irodára vonatkozó megkötés. Ha az offshore cég tulajdonosainak kényelmetlenséget okozna egy Hongkongban állomásozó titkár alkalmazása, a cégalapítást elősegítő vállalkozások biztosíthatnak titkárt az offshore cégek részére. A hong kongi offshore cégeknek emellett kötelező egy bejegyzett irodát fenntartania az országban.

HONGKONG OFFSHORE CÉGEK TULAJDONLÁSA A hongkongi offshore cégek megalapításához és működéséhez egyetlen részvényes is elegendő lehet. Azon offshore cégek, amelyeknek több tulajdonosa van, akárcsak az igazgatók esetében, találkozóikat bárhol megtarthatják, nem csupán Hongkongban. Az offshore cégek anonimitásának védelme érdekében lehetőség van névleges, megbízott tulajdonosok kinevezésére. Az offshore cégeknek Hongkongban legfeljebb ötven tulajdonosa lehet.

Az offshore cégek tőkéjének részvényekre osztásával kapcsolatban nincsenek állami szintű korlátozások, ezt kizárólag a cég saját szabályzata határozza meg. A tőkét az offshore cégek nem csak hongkongi dollárban, hanem bármilyen más pénznemben is leteheti. A tőke standard összege tízezer hongkongi dollár, s azok az offshore cégek, amelyek ennél magasabb összeget állapíta meg a cég, akkor egy ezreléknyi tőkeadó fizetendő. Arra vonatkozó megkötés nincs Hongkongban, hogy az offshore cégek felvásárolhatja-e saját részvényeit.

HONGKONG OFFSHORE CÉGEK: NYILVÁNTARTÁS ÉS BESZÁMOLÁS A hongkongi offshore cégek éves rendszeres találkozóit az ország törvényei szabályozzák, melyek az Egyesült Királyság társasági törvényein alapulnak. offshore cégek esetében a megalakulástól számított tizennyolc hónapon belül kell a cég első általános éves értekezletét megtartani, s ezt követően minden évben újra meg kell tartani azt, hogy a cég részvényesei hozzájussanak a beszámolókhoz, elemezhessék a könyvelést, valamint megválasszák illetve kinevezzék a cég tisztségviselőit. Érdemes kiemelni, hogy az adózási feltételek teljesítésén kívül az egyetlen követelmény ez, amelyet az állam a offshore cégek működésével szemben támaszt.

HONGKONG OFFSHORE CÉGEK VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE A Hongkongban alapított offshore cégeknek éves bejelentési kötelezettsége van az állam felé. A cégbíróságra a következő adatokat kell a pénzügyi év végét követően bejelenteni: a törzstőke összegének változása, minden új részvényes neve és lakcíme, azoknak a személyeknek a neve és lakcíme, akik az adott évben szűntek meg részvényesnek lenni. Az offshore cégek részvényesinek adatait természetesen csak a részvénykönyvben szereplő személyek esetében kell kiadni, amennyiben a cég névleges részvényeseket alkalmaz, akkor az offshore cégek valódi tulajdonosainak személye rejtve marad. Az offshore cégek éves bejelentései mellé nem kell pénzügyi kimutatásokat csatolni. Az offshore cégeknek ettől függetlenül természetesen kötelessége a könyvelést vezetni, ám a könyveléseket s egyéb kimutatásokat nem kötelező az országban tartaniuk, viszont könyvvizsgálókkal hitelesíteni kell azt.

HONGKONG OFFSHORE CÉGEK ADÓZÁSI KÖTELEZETTSÉGE A hongkongi offshore cégek egyik legfontosabb előnye, hogy az offshore cégeknek nem kell semmiféle adót fizetnie azon bevételek után, amelyek az ország területén kívülről származnak. Tehát egy olyan International Business Companynek, melynek bevételei tisztán Hongkongon kívülről származnak, kizárólag az éves regisztrációs díjat kell fizetnie az állam felé. Emellett sok más, egyéb országokban létező adónem fizetése sem terheli a hongkongi offshore cégeket, így például az osztalékok után fizetendő forrásadó, vagy a forgalmi adó alól is mentesülnek az itteni cégek. A hongkongi offshore cégeknek egy fix összegű regisztrációs díjat kell fizetnie az állam felé, melynek összege 2600 hongkongi dollár, ezt első ízben legkésőbb egy hónappal az alapítás után kell befizetnie, majd ezt követően minden egyes évben újra.

OFFSHORE CÉGEK VÁSÁRLÁSA HONGKONGBAN A hongkongi International Business Companyt vezetni kívánó üzletembereknek nem minden szempontból érdemes új céget alapítaniuk. Bizonyos szempontok amellett szólnak ugyanis, hogy egy meglévő cég felvásárlása a megfelelő lehetőség egy adott üzletember számára. A már meglévő cégek ugyanis a vásárlóknál és a hitelezőknél nagyobb bizalmat nyerhetnek el, mint a frissen alapított vállalatok. Továbbá Hongkongban állami szerződéseket csak olyan cégek köthetnek, melyek legalább két éve léteznek. A bankok és hitelintézetek annál kedvezőbb csomagokat szolgáltathatnak, minél régebb óta létezik az adott cég. Mindemellett természetesen más cégek is szívesebben kötnek üzletet olyanokkal, melyek már léteznek egy ideje. A meglévő cég felvásárlásának ellene szólhat azonban az, hogy egy új cégnek mindenképpen makulátlan a hírneve és a múltja, míg egy meglévő cégnél ezt nem biztosíthatja semmi száz százalékig. Így minden üzletembernek a saját céljaihoz mérten érdemes eldöntenie, hogy melyik megoldás a megfelelő a számára.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT