OFFSHORE CÉGEK MARSHALL SZIGETEK

offshore_cegek_marshall_szigetek

 
Offshore cégek formái a Marshall Szigeketen >>>
Offshore cégek igazgatói a Marshall Szigeteken >>>
Offshore cégek titkára >>>
Offshore cégek tulajdonosai >>>
Marshall Szk. offshore cégek bejegyzett irodája >>>
Tulajdonrész az offshore cégekben >>>
Tőkekövetelmények a Marshall Szigeteken >>>
Marshall Szk. offshore cégek adózása >>>
Diszkréció offshore cégek számára >>>
Offshore cégek elnevezése >>>

A Marshall-szigetek a Csendes-óceán közepén fekszik, az Egyenlítő és a Dátumválasztó találkozásának közvetlen közelében, több apró sziget és atoll alkotja 181 négyzetkilométeres területét. A függetlenségét 1986-ban az Egyesült Államokkal szemben elnyerő ország lakossága hatvankétezer fő, ennek több mint harmada a fővárosban, Majuróban él. Az amerikai kultúra befolyása a mai napig nagyon erős az országban, hiszen a hivatalos pénznem az amerikai dollár, s az egyik hivatalos nyelv az angol (a másik a csendes-óceáni eredetű marshallese, azaz „marshalli nyelv”. A népesség nagy része beszél angolul, különösen a fejlettebb városias területeken, míg az ettől távolabb eső apró szigeteken és atollokon inkább a tradicionális kultúra és a hagyományos marshallese az elterjedt.

A Marshall-szigeteken bejegyzett offshore cégek igen sok lehetőséget kínálnak az üzletembereknek, adómentességet biztosítanak, s mindössze néhány korlátozás vonatkozik a cég tevékenységi körére. A Marshall-szigetek egyike azon néhány országnak, ahol az ott bejegyzett offshore cégeket meg lehet nyitni a nyilvánosság felé, ez is mutatja, mennyivel kevesebb a cégek működésére vonatkozó megkötés a megszokottnál. A cégek voltaképpen bármivel foglalkozhatnak, az egyedüli korlátozás a banki, a biztosítási, a trösztjellegű és az online játékokkal kapcsolatos tevékenységek tiltottak az offshore entitások számára.

OFFSHORE CÉGEK FORMÁI A MARSHALL SZIGETEKEN Az offshore cégek számára a legmegfelelőbb szerkezeti forma, az úgynevezett Non-Resident Domestic Corporation (kb. „Nem az országban működő helyi vállalat”), ez megfelel a más országok kapcsán leggyakrabban International Business Company („Nemzetközi üzleti vállalat”), azaz IBC néven ismert cégtípusnak.

OFFSHORE CÉGEK KÉPVISELETE A MARSHALL SZIGETEKEN Az országban bejegyzett offshore cégek élére legalább egy igazgatót kell kinevezni, de természetesen lehetőség van többre is. Az offshore cégek igazgatóinak nemzetiségére, állampolgárságára, lakóhelyére semmilyen megkötés sem vonatkozik. Az offshore cégek igazgatója természetes személy és jogi személy egyaránt lehet. Az igazgatók személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra, még a cég bejegyzett irodájában sem szükséges a nevét nyilvántartani. Ettől függetlenül az offshore cégek diszkréciójának biztosítása érdekében a cégeknek lehetősége van megbízott, névleges igazgatókat alkalmazni, akiket az ezzel foglalkozó cégek biztosíthatnak a Marshall-szigetekre érkező offshore cégek számára. Az országban arra vonatkozó megkötés sincs hatályban, hogy a cégek élére kinevezett igazgatóknak el kellene látogatnia valamilyen meghatározott időközönként a Marshall-szigetekre, s az igazgatótanács éves rendszeres értekezleteinek megtartásával kapcsolatban sincsenek korlátozások és megkötések, azok bárhol tarthatóak.

OFFSHORE CÉGEK TITKÁRA A Marshall-szigetek törvényei szerint működő cégeknek kötelezően rendelkeznie kell egy vállalati titkárral, aki természetes és jogi személy egyaránt lehet. A titkárnak nem kötelező az ország területén laknia vagy tevékenykednie. A cégalapítást elősegítő vállalkozások meghatározott díj fejében biztosíthatnak vállalati titkárt is a cégeknek.

OFFSHORE CEGEK TULAJDONOSAI A Marshall-szigeteken bejegyzett offshore cégeknek a részvényesekkel kapcsolatban is igen kevés megkötésük van. Az offshore cégek részvényeseinek száma legalább egy, maximális számuk nincs korlátozva. A részvényesek lakóhelyével, nemzetiségével és állampolgárságával kapcsolatos megkötés nincs a Marhall-szigeteken. Az anonimitás két módon is biztosítva van az országban, hiszen egyfelől a törvények értelmében az offshore cégek részvényeseinek adatai nem kerülnek nyilvánosságra, s még a hatóságok felé sem kell bejelenteni őket, másrészt pedig a cégeknek lehetősége van megbízott, névleges részvényeseket alkalmazni, akiket az ezzel foglalkozó cégek biztosíthatnak – akárcsak az igazgatók esetében. Ez a névleges részvényes (legyen akár természetes, akár jogi személy) úgy tevékenykedik az offshore cégek vonatkozásában, ahogy azt a valódi haszonélvező megköveteli tőle. A névleges részvényesek rendszerint jogi személyek, melyeket kifejezetten e célra hoznak létre, s más országban kerülnek bejegyzésre, mint ahol maga a cég. A névleges részvényes aláír egy szerződést, mely garantálja azt, hogy nem él vissza az offshore cégekre vonatkozóan ráruházott hatalommal, s hogy a valódi haszonélvező kérésére a részvényeket bármikor visszajuttatja az ő birtokába. Az offshore cégek részvényeseinek számára a törvények előírnak egy kötelezően megtartandó éves általános találkozót, mely értekezleteken megválasztják (illetve az offshore cégek esetében rendszerint újraválasztják) az igazgatókat, s döntenek egyéb kérdésekről. A találkozó helyét és időpontját a cégszabályzatban kell rögzíteni, s nem csupán az országban tartható, hanem a világ bármely más pontján is. A találkozót feltétlenül személyes keretek közt kell megtartani, az elektronikus úton történő tárgyalás ez egy esetben nem megengedett. Ennek ellenére az offshore cégek részvényeseinek lehetősége van távollétükben szavazni, s a találkozó feloszlatható abban az esetben, ha valamennyi szavazati joggal bíró részvényes aláírja az erről szóló határozatot.

MARSHALL SZK. OFFSHORE CÉGEK BEJEGYZETT IRODÁJA A Marshall-szigeteken bejegyzett offshore cégeknek kötelessége az ország területén egy regisztrált irodát fenntartaniuk. Általában az offshore cégek a bejegyzett irodájukat használják levelezési címként, ám az offshore cégek számára – mivel a tulajdonosok rendszerint egyáltalán nem tartózkodnak az országban – ennél kedvezőbb megoldások is léteznek. Amennyiben a bejegyzett irodát valamilyen közvetítő cégen keresztül létesítik – mely cégek fő profilja az, hogy a külföldi tulajdonosok által bejegyzett vállalatok ügyeit intézik –, a levelezési címnek rendszerint ennek a bizonyos közvetítő cégnek a címét adják meg, akik aztán továbbítják a dokumentumokat a megfelelő helyre, az offshore cégek igazgatóihoz illetve a tulajdonosaihoz.

TULAJDONRÉSZ AZ OFFSHORE CÉGEKBEN Az offshore cégeknek legalább egy részvényt kell kibocsátaniuk, maximális számuk nincs korlátozva. Az offshore cégek részvényei lehetnek névre szólóak és bemutatóra szólóak, s a cég maga dönthet arról, hogy kibocsát-e szavazati joggal nem bíró részvényeket is. A világ legtöbb országával ellentétben a Marshall-szigeteken engedélyezik a „valódi” bemutatóra szóló részvények használatát, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem kell őket a cég bejegyzett irodájában tartani, a részvények birtokosai igény szerint maguknál hordhatják őket, s emellett a nevük nem kerül semmilyen nyilvántartásba sem. A Marshall-szigetek mellett csupán Antigua, Szamoa, Panama és a Seychelles-szigetek engedélyezik az ilyen részvények használatát az offshore cégek esetében.

TŐKEKÖVETELMÉNYEK A MARSHALL SZIGETEKEN A cégek a tőkéjüket bármilyen pénznemben befizethetik, s csupán arra kell ügyelniük, hogy amennyiben a részvénytőke túllépi az 50000 amerikai dollárt, avagy legalább ötszáz névértékkel nem bíró részvényt bocsát ki a cég, akkor az általánoson túl további adó fizetendő a kormányzat felé. A szaktanácsadók az offshore cégek számára azt javasolják, hogy alkalmazzanak ötvenezer amerikai dollárnyi részvénytőkét, s azt osszák fel ötvenezer darab egydolláros részvényre.

MARSHALL SZK. OFFSHORE CÉGEK ADÓZÁSA Az adózási rendszer lehet a Marshall-szigetek egyik legnagyobb vonzereje a külföldről érkező üzletemberek számára. Mindenekelőtt érdemes kiemelni azt, hogy az országnak egyetlen másikkal sincsenek olyan egyezményei, melyek az adózási információk kiadásáról szólnának, s az OECD felé sincs információkiadási kötelezettsége. Ez érvényes az offshore cégekre is. Emellett a Marshall-szigeteken bejegyzett offshore cégeket nem sújtja a társasági adó, így az ország törvényei anyagilag roppant kedvező konstrukciókat biztosítanak

DISZKRÉCIÓ AZ OFFSHORE CÉGEK SZÁMÁRA A Marshall-szigetek törvényei nagyfokú diszkréciót biztosítanak az offshore cégeket alapító üzletemberek számára. Az offshore cégek igazgatóinak és a tulajdonosainak adatait teljesen bizalmasan kezelik az országban, hiszen azokat sem a kormányzat felé, sem a nyilvánosság felé nem kell bejelenteni. Továbbá sem könyvvizsgálati jelentéseket, sem éves beszámolókat nem kell benyújtani az állam irányába az offshore cégeknek. A törvények megengedik továbbá azt is, hogy az offshore cégeket a Marshall-szigetekről elköltöztessék, és azt is, hogy egy meglévő céget jegyeztessenek át az országba. Az itt alapított offshore cégek egyéb területen is jelentős szabadságot élvezhetnek, hiszen noha a cég főkönyveit kötelezően vezetni kell, semmilyen éves rendszeres könyvvizsgálati kötelezettsége sincs a cégeknek. Továbbá az offshore cégeknek nem kötelező a Marshall-szigeteken vezetni bankszámláikat, sőt a szakértők kifejezetten ajánlják, hogy vagyonvédelmi okokból ne ott, hanem máshol vezessék a számlákat. Erre a célra például a Csatorna-szigetek, a karibi országok, a csendes-óceáni szigetországok, illetve a Távol-Kelet lehet a legalkalmasabb. A Marshall-szigetekre bejegyzett cégek tevékenységet valutaszabályozás sem korlátozza.

OFFSHORE CÉGEK ELNEEVEZÉSE A Marshall-szigeteken megalapított cégek neve bármilyen latin betűs ábécét használó nyelven lehet. A következő szavak használata engedélyköteles: Bank, Insurance, Assurance, Re-Insurance (ez utóbbiak biztosítási tevékenységre utalnak), valamint a Trust szó, mely trösztjellegű tevékenységre utal. A cégek nem használhatnak továbbá olyan neveket, mely azonos egy már létező Marshall-szigeteki vállalatéval, vagy nagyon emlékeztet arra. A legtöbb offshore cég korlátolt felelősségű társasági forma szerint szerveződik, ezt a következő kifejezések (vagy a nekik megfelelő rövidítések) használatával kell jelölni: Limited, Corporation, Incorporated, Public Limited Company, Society Anonyme, Societe Anonyme a Responsabilite Limitee, Sociedad Anonima, Berhad, Proprietary, Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap, Aktiengesellschaft.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT