OFFSHORE CÉGEK SZINGAPÚRBAN

offshore_cegek_szingapur

 
Offshore cégek alapítása Szingapúrban >>>
Szingapúri offshore cégek követelményei >>>
Szingapúri offshore cégek működtetése >>>
Offshore cégek székhelye és vállalati titkár >>>
Offshore cégek anonimitása Szingapúrban >>>
Szingapúr offshore cégek törzstőkéje >>>
Szingapúri offshore cégek előnyei >>>


A Szingapúri Köztársaság egy kicsiny városállam a Maláj-félsziget déli részén az Egyenlítő mellett. Az ország a világ negyedikszámú pénzügyi központja, mely kulcsszerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben és a pénzvilágban. Az ország népessége mintegy ötmillió fő – mindössze hétszáztíz négyzetkilométernyi területen, ezzel Monaco után a második legnagyobb népsűrűségű ország a világon –, a lakosság összetétele igen vegyes, javarészt kínai, maláj, indiai és európai származású személyek alkotják. A külföldi lakosság igen jelentős, negyven százalék feletti, s jellemzően a szolgáltatási szektorban dolgoznak – a lakosság mintegy egynegyede csak ideiglenesen tartózkodik az országban. A globalizációs index kimutatásai szerint Szingapúr a „legglobalizáltabb” ország a világon. Jelenleg a GDP alapján történő kimutatások szerint Szingapúr a negyedik leggazdagabb ország a Földön, Ázsiában itt a legmagasabb életszínvonal (a világon e tekintetben a tizenegyedikek), kikötője a világ öt legforgalmasabbja közt van, s 2010. első félévében Szingapúr produkálta a legmagasabb gazdasági növekedést, 17,9 százalékot.

Az országnak négy hivatalos nyelve van: az angol, a maláj, a mandarin és a tamil. Az angol kapcsán ki kell emelni, hogy a nép nyelve, az úgynevezett singlish akkora eltéréseket mutat a brit angolhoz képest, hogy egy brit angol anyanyelvű személynek ez komoly megértési nehézségeket is okozhat. Szingapúr népessége drasztikusan fogy (a termékenységi ráta a harmadik legalacsonyabb a világon), éppen ezért a kormányzat határozottan támogatja a külföldiek betelepülését az országba. A vallási élet nagyon változatos az országban, a lakosság nyolcvanöt százaléka hívő, felük buddhista, a maradék negyvenegynéhány százalékon a muzulmánok, keresztények, taoisták és hindu vallásúak osztoznak. Szingapúr az elmúlt időkben a sport miatt került a nemzetközi figyelem középpontjába, 2008-ban itt rendezték az első villanyfényes Formula 1-es nagydíjat, 2010-ben pedig az első ízben megrendezésre kerülő ifjúsági olimpia rendezője volt a városállam.

OFFSHORE CÉGEK ALAPÍTÁSA SZINGAPÚRBAN Offshore cégek alapításához Szingapúr szolgáltatja az egyik legjobb és legbiztonságosabb feltételrendszert. A Világbank jelentései alapján Szingapúr két egymást követő évben a világ legalkalmasabb országa volt arra, hogy cégek működjenek a területén, s emellett a kimutatások szerint az Egyesült Államok után a második legversenyképesebb ország a világon. A külföldi vállalkozóknak igen szép kilátásai vannak, amennyiben úgy döntenek, hogy Szingapúr városállamában alapítanak céget, ámbár azt meg kell jegyezni, hogy vannak bizonyos szabályok és korlátozások, melyeket figyelembe kell venni a cégek megalapítása előtt.

SZTINGAPÚRI OFFSHORE CÉGEK KÖVETELMÉNYEI A szingapúri offshore cégekre vonatkozó előírások igen egyszerűek. Az ország területén külföldi személyek korlátozások nélkül alapíthatnak offshore cégeket, s annak sincs akadálya, hogy egy offshore cég teljes mértékben külföldi tulajdonban legyen. Az offshore cégek megalapításához egy igazgató és egy részvényes szükséges. Az offshore cégek alapítási folyamata a cég nevének kiválasztásával történik, melyet be kell jelenteni az ország cégbírósága felé, s miután az a nevet elfogadta, két hónapig fenntartja azt a cégek részére, ez idő alatt kell megküldeni az offshore cégek dokumentumait a cégbíróság felé. A névvel egyetemben meg kell küldeni a cégbíróság felé az offshore cégek tevékenységi körének leírását is. A cégbíróság ezután kiállít egy tanúsítványt, melynek megszületésével jönnek létre az offshore cégek. A tanúsítvány létrejöttéhez bizonyos dokumentumokat be kell nyújtani a hivatal felé, így többek közt a bejegyzett iroda helyét és nyitvatartási idejét, az igazgató személyéhez kapcsolódó engedélyeket, vagy a részvényesek kiosztásáról szóló dokumentumokat. Az offshore cégek alapításának teljes folyamata rendszerint három napot vesz igénybe, és szükséges hozzá ellátogatni az országba. A nemzetközi üzleti tevékenységet folytatni kívánó offshore cégeket a vonatkozó törvény alapján születő korlátolt felelősségű társaságként kell létrehozni, s ezt jelezni kell a cég nevében a „Pte. Ltd.” vagy az „Ltd.” kifejezésekkel (a Pte. Ltd. a private limited kifejezés rövidítése).

SZINGAPÚRI OFFSHORE CÉGEK MENEDZSELÉSE At offshore cégeknek egy igazgatóval kell rendelkeznie, aki „rendszeresen az országban tartózkodik”. Ennek a feltételnek az offshore cégek három módon felelhetnek meg: ha az igazgató Szingapúr állampolgára, ha az ország területén van az állandó lakcíme, vagy ha valamilyen engedély értelmében tartósan az országban tartózkodhat. Amennyiben egy külföldi kíván a cég igazgatója lenni, az ország munkaügyi minisztériumtól kell működési engedélyt kérnie ehhez. A Szingapúrban megalapított offshore cégeknek természetesen több igazgatója is lehet, ebben az esetben csak az egyikükre vonatkoznak ezek a megkötések. Az offshore cégek alapításakor be kell jelenteni az igazgatók adatait, szükséges hozzá útlevél (vagy személyi igazolvány), lakcím igazolására alkalmas igazolvány,továbbá szükséges a személy anyagi helyzetét tanúsító banki igazolás. Az offshore cégek igazgatója természetesen a cég részvényese is lehet, s akár az egyetlen részvényes is, s semmilyen más megkötés sem vonatkozik az igazgatóra, kivéve a korábban már említettet, mely szerint legalább egy igazgatónak szingapúrinak kell lennie, valamint legalább egyiküknek huszonegy évnél idősebbnek kell lennie. Nem zárja ki semmilyen megkötés azt sem, hogy egyetlen személy legyen az offshore cégek teljes vezetősége, ám mivel nagyon sok esetben (például banki ügyleteknél) két aláírás szükséges, célszerű lehet két igazgatót alkalmazni.

OFFSHORE CÉGEK SZÉKHELYE, VÁLLALATI TITKÁR A Szingapúrban alapított offshore cégeknek rendelkeznie kell egy az ország területén lévő regisztrált levelezési címmel, s alkalmaznia kell egy az országban állomásozó vállalati titkárt, ez utóbbit a megalapításától számított hat hónapon belül kell alkalmaznia. Kikötés továbbá, hogy az offshore cégek vállalati titkára rendelkezzen a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel, s amennyiben csupán egyetlen igazgatója van a cégnek, akkor az egyetlen igazgató személye nem lehet azonos a titkáréval. Az offshore cégek bejegyzett irodájának minden munkanap legalább három órán át nyitottnak és elérhetőnek kell lennie a nyilvánosság számára reggel kilenc és délután öt óra között. A titkárnak ugyanazokat az adatokat kell az offshore cégek bejegyzésekor a cégbíróság felé megküldenie, mint az igazgatónak, tehát személyazonosságát, lakcímét és banki helyzetét kell igazolnia. Az offshore cégek alapításakor a tagok adatait szintén szükséges megküldeni, s amennyiben a tag nem természetes személy, hanem jogi személy, akkor az adott jogi személy erkölcsi bizonyítványát valamint okiratait kell bemutatni.

OFFSHORE CÉGEK ANONIMITÁSA SZINGAPÚRBAN Az anonimitás más országokban bejegyzett offshore cégekhez képest jóval kevésbé valósul meg, többek közt emiatt is segítheti a cég jó hírének megőrzését a szingapúri alapítás. Az offshore cégek igazgatói, a részvényesek és a vállalati titkár adatai a cégbíróságon nyilvántartásba kerülnek, s ezekhez bárki hozzáférhet. Ettől függetlenül az offshore cégeknek lehetősége van megbízott, névleges igazgatók alkalmazására, az országban közismert s elfogadott tény, hogy ezzel élni szoktak a Szingapúrban alapított cégek tulajdonosai. Bizonyos erre specializálódott cégek tudnak ilyen névlegesen kinevezett igazgatókat biztosítani. Az offshore cégek részvényeseivel kapcsolatban a kötelező adatszolgáltatáson kívül nemigen van más szabályozás, számuk egy és ötven között mozoghat, természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek részvényesek, az offshore cégek alkalmazhatnak megbízott, névleges részvényeseket is, s sem a részvényesek nemzetiségével, sem lakóhelyükkel kapcsolatban sincsenek megkötések. Az anonimitás biztosítása érdekében az erre szakosodott cégek névleges részvényeseket biztosíthatnak az offshore cégeknek. Az országban történő offshore cégek alapításról szóló források kiemelik, hogy amennyiben a cég valamely részvényese Kína, Banglades, Pakisztán (és még néhány ország) állampolgára, vagy ott bejegyzett jogi személy, az alapítási folyamat jelentősen meghosszabbodik, s a megszokottnál több információt kérhetnek a hatóságok ebben az esetben.

SZINGAPÚR OFFSHORE CÉGEK TÖRZSTŐKÉJEAz offshore cég megalapításához szükséges törzstőke gyakorlatilag nincs szabályozva, hiszen minimálisan előírt összege mindössze egyetlen szingapúri dollár, s az európai gyakorlattal ellentétben Szingapúrban nincs „jegyzett tőke” előírva az offshore cégek számára. Továbbá különbséget jelent sok más országhoz képest az, hogy az offshore céggekkel kapcsolatos feljegyzéseket, kimutatásokat és iratokat nem kötelező az ország területén tartani, azok a világ bármely más országában is tárolhatóak. A Szingapúrban alapított offshore cégeknek bevallási kötelezettségük van a helyi adóhatóságok felé.

SZINGAPÚRI OFFSHORE CÉGEK ELŐNYEIA szingapúri offshore cégalapítás egyik legfontosabb előnyét a kedvező adórendszer jelenti. Az országban az első százezer dollárnyi bevétel teljesen adómentes, ez a kedvezmény az alapítástól számított három évig él, s a társasági adó mértéke szintén igen alacsony, háromszázezer dollárnyi bevételig mindössze 8,5 százalék. Mindez az adókötelezettség csupán a cég Szingapúrhoz kapcsolódó bevételeire vonatkozik. Mivel az ország nem tekinthető adóparadicsomnak, az ide költöző cégek jó híre nem csorbulhat az „adóparadicsom” szó negatív konnotációi miatt, s a „szokványos” adórendszerrel rendelkező országok közül igen kevés veheti fel a versenyt a kedvező szingapúri viszonyokkal.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT