OFFSHORE CÉGEK ÚJ-ZÉLANDON


offshore_cegek_vanuatu

 
Offshore cégek formái Új-Zélandon >>>
Offshore cégek bejegyzett irodája Új-Zélandon >>>
Új-zélandi offshore cégek ügyvezetése >>>
Offshore cégek részvényesi közgyűlése >>>
Offshore cégek iratai Új-Zélandon >>>
Beszámolás és új-zélandi offshore cégek >>>
Új-zélandi rezidens cégek adózása >>>
Új-zélandi offshore cégek elnevezése >>>

Új-Zéland (angolul New Zealand, a maori őslakosok nyelvén Aotearoa) a Csendes-óceán délnyugati részén fekszik Ausztrália közelében. Két nagy (az Északi sziget és a Déli sziget) mellett sok kisebb sziget alkotja. Az országon területén kívül az Új-Zélandi Birodalom része a Cook-szigetek, Niue, Tokelau (melyek több-kevesebb önállóságot élveznek) és az Antarktisz egy része, az úgynevezett Ross Dependency. Az ország területe háromszorosa Magyarországénak, lakossága mintegy négy és félmillió fő. A népesség túlnyomó része, mintegy nyolcvan százalék európai származású (főleg brit és ír), a többiek őslakosok, ázsiai betelepülők, illetve körülbelül öt százalékban a csendes-óceáni szigetvilágból származnak. Az országnak három hivatalos nyelve van, az angol (melyet a lakosság kilencvennyolc százaléka beszél), a maori, és a speciálisan új-zélandi jelnyelv. Az ország igencsak fejlett, a Human Development Index szerint az egész világon a huszadik, a régióban pedig Ausztrália után a második helyen áll.

Az ország legnagyobb városa a történelmi kikötőváros, Auckland, ahol a lakosság egyharmada él, fővárosa pedig Wellington, mely jóval kisebb, mintegy négyszázezer lakosa van. Az országnak kettős államformája van, egyrészt parlamentáris demokrácia, másrészt pedig alkotmányos monarchia, hiszen a Brit Nemzetközösség tagja, így az ország uralkodója II. Erzsébet, a tényleges hatalmat azonban a kormányzó és a miniszterelnök gyakorolja. A hivatalos fizetőeszköz az új-zélandi dollár, jelenleg egy euró 1,8 új-zélandi dollárt ér.

OFFSHORE CÉGEK FORMÁI ÚJ-ZÉLANDON Az új-zélandi cégformák- egyéb speciális körülmények megteremtése esetén – lehetőséget biztosítanak offshore tevékenység folytatására. Cikkünkben az új-zélandi cégekről általános tájékoztatással szolgálunk, amelynek során vélelmezzük, hogy az offshore cégkénti műáködéshez egyéb feltételek biztosításra kerülnek, így az új-zélandi cégekre cikkünk „offshore” cégként hivatkozik. A külföldről érkező üzletemberek számára Új-Zélandon a korlátolt felelősségű társasági forma lehet a legmegfelelőbb, mivel ennek a cégtípusnak jópár kiemelkedő előnye van a számukra. Ez a társasági forma biztonságot nyújt a társuló felek számára, hiszen felelősségük mértéke a cégben való részvételük szerint korlátozódik. Ennek megfelelően ha egy személynek száz darab egy dolláros részvénye van az offshore cégekben, akkor a cég adósságaiért legfeljebb száz dolláros mértékben felelős a személy. Amennyiben az offshore cégnek egyetlen tulajdonosa van, abban az esetben a felelőssége korlátlan.
Az offshore cégek regisztrálásakor azok bizonyos adatait rögzíti a cégbíróság. Ezekhez az adatokhoz bárki hozzáférhet, így nyilvános az igazgatók neve valamint a cég bejegyzett irodájának címe. Az új-zélandi cégbíróság a következő követelményeket állítja az offshore cégeket alapítani kívánó személyekkel szemben: az offshore cégeknek legyen neve, egy bejegyzett irodája az országban, egy részvényese, egy részvénye és egy igazgatója, akinek személye megegyezhet a részvényesével. Maga az offshore cégek alapítása egyébként olyannyira egyszerű folyamat, hogy jogosan mondhatjuk azt, hogy a megfelelő név kiválasztása lehet a legnehezebb feladat az egész procedúrában – erről a későbbiekben még szót ejtünk.

OFFSHORE CÉGEK BEJEGYZETT IRODÁJA ÚJ-ZÉLANDON Az új-zélandi offshore cégeknek rendelkeznie kell egy irodával az ország területén, valamint egy címmel, ahová a hatóságok a dokumentumokat elküldhetik, természetesen a két cím egyezhet, s mindkettőt be kell jelenteni a cégbíróság felé az alapítási folyamat alatt. Az offshore cégek irodája címének egy valós új-zélandi címnek kell lennie, postafiókok használata e célra nem megengedett. A bevett gyakorlat szerint ez a cím a cég működési helyének a címe, vagy esetleg a könyvelő címe.

ÚJ-ZÉLANDI OFFSHORE CÉGEK ÜGYVEZETÉSE Az új-zélandi offshore cégek élére legalább egy igazgatót kell kinevezni, akinek személyével kapcsolatban csupán néhány megkötés van. Az offshore cégek igazgatói kizárólag természetes személyek lehetnek, viszont nincs megkötés az állampolgárságukkal és lakóhelyükkel kapcsolatban. Nincs korlátozás az offshore cégek igazgatóinak számával kapcsolatban sem, s az sincs meghatározva, hogy részvényesnek kell-e lenniük vagy sem. Nem lehet offshore cégek igazgatója a tizennyolc év alatti személy, olyan személy aki ellen csődeljárás folyik, akit valamilyen ítélet eltiltott az ilyen tevékenységek gyakorlásától, vagy aki az offshore cég szabályzatai alapján nem alkalmas a poszt betöltésére. Amennyiben az offshore cégeknek az igazgatóinak személyével kapcsolatban valamilyen változás áll be, azt jelezni kell legkésőbb húsz munkanapon belül a cégbíróság felé, attól számítva, hogy az offshore cég tudomást szerzett arról. A bejelentendő változások a következők: az offshore cégek igazgatói nevének vagy lakcímének megváltozása, hivatalából való eltávolítása, az igazgató lemondása, halála, vagy egy új igazgató felvétele. Az offshore cégek részvényeseivel kapcsolatban szintén igen kevés szabályozás van, elegendő egyetlen részvényes is, s természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek részvényesek. A trösztök nem működhetnek offshore cégek részvényesként, mivel az új-zélandi törvények értelmében a részvényesek mindenképpen bírnak valamennyi felelősséggel.

OFFSHORE CÉGEK RÉSZVÉNYESI KÖZGYŰLÉSE Az új-zélandi offshore cégeket éves általános értekezlet tartására kötelezik a jogszabályok a részvényesek részvételével minden naptári évben. A találkozónak legkésőbb fél évvel az általános könyvelési beszámoló után kell történnie, s legfeljebb tizenöt hónap telhet el két az offshore cégek két értekezlete közt. Az offshore cégeknek megalapítása évében nem kell általános értekezletet tartania, de az elsőt legkésőbb az alapítástól számított másfél éven belül össze kell hívni. Az offshore cégeknek minden éves értekezleten ki kell neveznie egy könyvvizsgálót, aki a következő értekezletig birtokolja ezt a pozíciót. Az offshore cégeknek lehetősége van úgy dönteni, hogy nem kívánnak könyvvizsgálót kinevezni, de nem minden esetben, ezt az 1993-as társasági törvény írja le pontosan.

OFFSHORE CÉGEK IRATAI ÚJ-ZÉLANDON Az offshore cégnek ebben a bejegyzett irodában kell tartania a főbb dokumentumokat. Ezek a következőek. Az offshore cégek alapító okiratai és szabályzata. A részvényesek összes értekezletének jegyzőkönyve legalább hét évig. A részvénykönyv, s külön kiemelve az igazgatók érdekeltsége az offshore cégekben. Az offshore cégek igazgatóinak, s az igazgatók által felállított bizottságok üléseinek jegyzőkönyve és az ott aláírt dokumentumok, legalább hét évig. Az offshore cégek aktuális igazgatóinak jegyzéke névvel és címmel ellátva. A cégtől a részvényesek felé küldött írásos kommunikáció másolata – beleértve az éves jelentéseket – legalább hét évig. Minden pénzügyi kimutatás az elmúlt hét pénzügyi évből, s ugyanez vonatkozik a főkönyvekre és minden egyéb könyvelési dokumentumra. A dokumentumok áthelyezhetőek az offshore cégek bejegyzett irodáiból, de csakis Új-Zéland területén belül, s erről a módosításról tíz munkanapon belül be kell számolni a cégbíróságnak. Ez alól az offshore cégek részvénykönyve képez kivételt, melyet mindenkoron a bejegyzett irodában kell tartani. Amennyiben igény van rá, az erre szakosodott cégek saját irodája szolgálhat bejegyzett irodaként Új-Zélandon, természetesen némi ellenértékért cserébe. Az offshore cégeknek nem kötelező vállalati titkárt kineveznie, természetesen megteheti, s a titkár adatait nem kell bejelenteni a cégbíróság felé.

BESZÁMOLÁS ÉS ÚJ-ZÉLANDI OFFSHORE CÉGEK A cégeknek, melyek Új-Zélandon kerültek bejegyzésre (illetve amelyeket más országban alapítottak, de üzleti tevékenységet folytatnak az országban), kötelessége éves jelentést tenni (ún. Annual Return benyújtása). Ezt alakulásának naptári évében nem kell megtennie, ezt követően viszont a cégbíróság által meghatározott hónapban kell megtennie minden évben (e hónap kérvény alapján módosítható). Amennyiben a jelentés hibákat tartalmaz, a cégbíróság felszólítja az offshore cégeket az azonnali korrekcióra. A pénzügyi jelentések szempontjából két típusú cég van, az úgynevezett „Jelentéskötelezett cég” (Reporting entity) és a „Felmentett cég” (Exempt company). Hogy egy adott offshore cég melyik kategóriába esik, illetve hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a második típusba kerüljön, ezen kérdések eldöntéséhez érdemes szakember segítségét kérni.

ÚJ ZÉLAND REZIDENS CÉGEK ADÓZÁSA Az új-zélandi, nem offshore státuszú cégeknek bevételeik után fix 30 százaléknyi adót kell fizetniük. A jövedelemadó négykulcsos, 14000 dollár alatt mindössze 12,5 százalék, hetvenezer dollár felett harmincnyolc százalék. Az új-zélandi cégeknek széles pénzügyi lehetőségeik vannak, például a cégnek lehetősége van a tőkéjüket emelni is, ezt több módon tehetik meg. Egyfelől ez létrejöhet új részvények kibocsátásával, amelyek felvásárlása nyomán növekszik a tőke, s egyéb módokon is kivitelezhető.

ÚJ ZÉLAND OFFSHORE CÉGEK ELNEVEZÉSE Az offshore cégek nevének védelmét Új-Zélandon törvényi szinten szabályozzák, noha a regisztrálatlan nevek is élveznek bizonyos védelmet, a teljes védettség biztosításához a cégbíróságnál le kell védetni azt, s ettől kezdve nem csupán azonos, de hasonló nevű cégek sem alakulhatnak az országban. Amennyiben valaki egyéni vállalkozó, nevének levédetése Trademark regisztrálásával történik. Az offshore cég neve legalább egy szó, melyet a Limited szó követ, mely a korlátolt felelősségű társasági formát jelzi. Olyan nevet kell választani, mely nem azonos egy meglévő cég nevével, s nem is hasonlít arra, továbbá arra is ügyelni kell, hogy a név ne álljon jogi védettség alatt, s ne legyen egy közismert tengerentúli cég neve sem. Hogy mi számít hasonlónak, azt a törvények szabályozzák. Ez alapján nem jelent különbséget a „the” névelő használata, az offshore cégek végére tűzött cégtípust jelző szavak (company, limited, unlimited) különböző használata, rövidítések és azok feloldása (& és and, co és company, NZ és New Zealand, stb.), a kis- és nagybetűk, valamint a többes számok használata. Az évszámok használata ellenben megkülönbözteti az offshore cégeket, így ha már létezik egy „XYZ Limited”, akkor az „XYZ 2010 Limited” bejegyezhető. A név továbbá nem lehet másokat sértő, nem utalhat kisebbségekre és vallásokra, s nem lehet obszcén sem. Amennyiben a cégbíróság engedélyezi az offshore cégnek a névhasználatot, azt húsz munkanapon át fenntartják, hogy ez idő alatt megkezdődjék az alapítási folyamat.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT