OFFSHORE CÉGEK VANUATU

offshore_cegek_vanuatu

 
Vanuatu offshore cégek adózása >>>
Vanuatu offshore cégek legfontosabb előnyei >>>
Vanuatu offshore cégek főbb szabályai >>>
Vanuatu offshore cégek adózása >>>
Offshore cégek minimális korlátai >>>
Vanuatu offshore cégek adózása >>>
Vanuatu offshore cégek adózása >>>

Vanuatu a déli Csendes-Óceán területén fekvő szigetország, Ausztráliától 1750 kilométerre keletre, a Fidzsi-szigetektől nyugatra helyezkedik el Új-Guinea közelében. Az országot melanéziai őslakosok lakták a 18. század végéig, ekkor kezdtek az első európaiak megjelenni a területen. Vanuatu sokáig angol és francia uralom alatt állt, végül az 1970-es években felerősödő függetlenségi törekvések eredményeként 1980-ban egy rövid háború közepette kikiáltották a független Vanuatui Köztársaságot. Az 1990-es években az ország politikailag igen instabil volt, 1996-ban egy Vanuatu Mobil Force nevű paramilitáris csoport puccsot kísérelt meg, ám miután az ország kinőtte a frissen született demokráciákra jellemző nehézségeket, mára már határozottan stabil államnak tekinthetjük. Az ország fővárosa Port Vila, hivatalos pénzneme a vanuatui vatu.

Az ország területe tizenkétezer négyzetkilométer, lakossága kétszázhúszezer fő, kilencvennyolc és fél százalékban melanéziai származású. Az ország nemzeti nyelve a Bislama, emellett a francia és az angol a további hivatalos nyelvek. A Bislama egy pidgin nyelv (azaz kevéreknyelv), nyelvtana melanéziai alapokon nyugszik, szókincse viszont angol eredetű. Ezek mellett további 113 nyelvet beszélnek az országban, azaz mintegy kétezer lakosra jut egy önálló nyelv. A lakosság hetven százaléka keresztény, ezek fele presbiteriánus, a katolikusok, anglikánok és az adventisták száma jelentős még. Vanuatu gazdaságának alapja a mezőgazdaság, ebből él a lakosság kétharmada – fő exportcikkeik a kopra, a hal és a kakaó –, de egyre nagyobb az idegenforgalom szerepe is. 2006-ban a Happy Planet Index nevű felmérés, mely az életszínvonalat és az ország ökológiai lábnyomát vette figyelembe, azt állapította meg, hogy a magas életszínvonal elérése tekintetében Vanuatu a legkörnyezetbarátabb ország a Földön.

VANUATU OFFSHORE CÉGEK ADÓZÁSA A vanuatui adótörvények alkalmassá teszik az országot arra, hogy International Business Company-kat (a továbbiakban IBC), azaz offshore cégeket alakítsanak területén. Az offshore cégeknek az ország határain kívülről származó bevételeik után nem kell adót fizetniük, s a tőkéjük gyarapodása szintén adómentes. Az a legfőbb követelmény az offshore cégekkel szemben, annak elérése érekében, hogy ne kelljen adót fizetniük, hogy ne folytassanak semmiféle üzleti tevékenységet az ország területén belül. A szabályok legfigyelemreméltóbb eleme az, hogy a törvény garantálja, hogy egy Vanuatun alapított offshore cégek a létrehozásától számított húsz éven át mentesülnek minden bevételi adó, tőkegyarapodási adó, osztalékadó és bélyegilleték alól, továbbá a valutakontroll korlátozásai alól.

VANUATU OFFSHORE CÉGEK LEGFONTOSABB ELŐNYEI A vanuatui offshore cégek alapítása legfontosabb előnyeit a következőképp foglalhatjuk össze. Nincs társasági adó-fizetési kötelezettség. Nincs bonyolult bürokráciai rendszer. Az anonimitást és a diszkréciót az ország törvényi szinten biztosítja. Az ország banki rendszere a nemzetközi élmezőnybe tartozik, s politikailag igen stabil. A törvények szigorúan fellépnek a pénzmosás ellen, így ennek gyanúja sem vetülhet az itt alapított offshore cégekre. Az üzleti élet nyelve az angol, ami megkönnyíti a kommunikációt a helyi hatóságokkal.

VANUATU OFFSHORE CÉGEK FŐBB SZABÁLYAI A vanuatui offshore cégek felépítése nagyban hasonlít az Egyesült Királysághoz tartozó Brit Virgin-szigetek hasonló cégeihez, s nem ez az egyetlen kapcsolat az Egyesült Királysággal, hiszen az offshore cégeket kivéve a többi vállalatra Egyesület Királyságbeli jogszabály vonatkozik. Az irányadó jogszabályok nagy előnyöket biztosít azok számára, akik offshore-tevékenységet folytató céget kívánnak létrehozni. IBC-ként nem lehet bejegyezni olyan cégeket, melyek banki-, tröszt-vagy biztosítási tevékenységet folytatnak, illetve azokat sem, amelyek részvényeiket nyilvános árusításra szánják. A törvény értelmében az offshore cégek Vanuatu határain kívül a világ bármely országában folytathatnak üzleti tevékenységet, természetesen az adott ország törvényeinek figyelembevételével.

VANUATU OFFSHORE CÉGEK BEJEGYZÉSE Az offshore cégek bejegyzése rendszerint egyetlen nap alatt megtörténhet Vanuatun, mivel nincs engedélyeztetési eljárás, s nem kell bejelenteni a haszonélvezők és a működtetők adatait. A hatóságok felé az offshore cégeknek csupán a constitution nevű alapvető dokumentumot kell megküldeni, melyen a cég neve, célja (ami akár „általános” is lehet), bejegyzett irodája és az országban állomásozó ügynökének adatai kell, hogy szerepeljenek, továbbá az, hogy részvényeik korlátozzák e a felelősség mértékét. A nyilvántartásokban semmilyen más adat nem jelenik meg.

OFFSHORE CÉGEK MINIMÁLIS KORLÁTAI Az offshore cégekről szóló jogszabályok meghatározzák a vanuatui offshore cégek tevékenységével kapcsolatos korlátozásokat. Ezek az offshore cégek nem folytathat üzleti tevékenységet Vanuatu területén, s nem vásárolhat és nem is birtokolhat ingatlant az országban, csakis haszonbérletbe vehet. Az offshore cégek nem folytathatnak banki, trösztjellegű és biztosítási tevékenységet, továbbá cégkezeléssel kapcsolatos tevékenységet sem. Az offshore cégeknek soha nem lehet egynél kevesebb tagja. Az offshore cégek továbbá nem intézhetnek felhívást a nyilvánosság felé arra, hogy a cégben részvényeket vagy kötvényeket vásároljanak, vagy a céggel valamilyen pénzügyi tranzakcióit folytassanak le. Emellett az offshore cégek teljes adómentességhez az is szükséges, hogy a ne legyenek érdekeltségei olyan vanuatui cégben, amely nem offshore cégként működik.
Az jogszabályok az offshore cégeknek a más országokban megszokott Memorandum and Articles of Association (kb. alalpító okirat és cégszabályzat) helyett egy úgynevezett constitutiont (a szó jelentése „alkotmány”) kell létrehozniuk. A jogszabályok értelmében Vanuatun nem létezik a „jegyzett tőke” fogalma offshore cégek esetében. A korlátolt felelősségű társaságoknál a felelősségvállalás mértékét a részvények aránya, vagy a guarantee (kb. vállalás) határozza meg. Az offshore cégek egyaránt használhatnak névre szóló és bemutatóra szóló részvényeket. A részvények lehetnek névértékkel ellátott és azzal el nem látott részvények is, s a részvényekhez kapcsolódó szavazati jog is többféle lehet: teljes, részleges, feltételes, illetve ki lehet bocsátani szavazati joggal nem bíró részvényeket is. Az offshore cégek alapításának folyamatát tekintve a részvényesek helyett sokkal inkább a társuló felek megnevezés a pontos a helyi viszonyok figyelembevételével. Egy offshore cég létrehozásához elegendő egyetlen fél. A Vanuatun létrehozott cégek minden jogot megkapnak, amit a természetes személyek.

VANUATU OFFSHORE CÉGEK IGAZGATÓI Az offshore igazgatókat nem szükséges a Constitutionben kinevezni (ezzel az anonimitás mértéke emelkedik), őket elegendő később megnevezni. Amíg egyetlen igazgató sincs, a társuló feleknek kell kinevezni őket, később már viszont az igazgatók is kinevezhetnek továbbiakat. Az igazgatók természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek, s nincs megkötés nemzetiségükkel vagy lakóhelyükkel kapcsolatban.

OFFSHORE CÉGEK ÉS VÁLLALATI TITKÁR A cégnek nem kötelező vállalati titkárt, vagy bármilyen más tisztségviselőt kineveznie, de szükséges, hogy legyen egy regisztrált képviselője Vanuatu területén, akinek nem kötelező a cég tisztségviselőjének lennie. A képviselő mellett egy regisztrált irodát is fenn kell tartani Vanuatun. Az offshore cégek értekezleteiket a világ bármely pontján tarthatja, továbbá telefonon és más azonnali üzenetváltást biztosító elektronikus rendszeren is, csupán annyi a törvényi megkötés, hogy olyan eszköznek kell lennie, ahol a felek felismerik egymás hangját. A cég birtoklásához elegendő egyetlen részvényes is, s lehetőség van megbízott, névleges részvényeseket alkalmazni az anonimitás biztosítása érdekében.

OFFSHORE CÉGEK: CÉGNÉV ÉS BIZALMASSÁG VANUATU-N A Vanuatun alapított cég neve bármilyen nyelven kifejezhető, de angol vagy francia fordítást kell mellékelni hozzá a bejegyzéskor, illetve a névváltoztatáskor. Az IBC nevében szerepelnie kell egy olyan szónak, vagy gyakran használt rövidítésnek, ami a korlátolt felelősségre utal, így például a Limited szónak, vagy az Ltd. rövidítésnek. A Vanuatun alapított cégek vagyonuknak és diszkréciójuknak védelmét további eszközökkel is elősegíthetik, például egy tröszt alapításával, mely birtokolja a cég részvényeit. A cég folytathatja működését egy másik államban, vagy egy másik államban létrejövő cég is áttelepülhet Vanuatura, és átalakulhat IBC-vé, amennyiben ez nem ütközik a másik ország törvényeibe. A cégnek nincs éves könyvvizsgálati kötelezettsége, s a feljegyzésekkel, könyvvitellel kapcsolatban sincsenek különösebb megkötések.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT