ADÓZÁS Az offshore cégek felhasználásával alacsony adóterhelésű gazdasági struktúrák alakíthatók ki mind a termelő, a kereskedelmi és szolgáltató szektorokban. Az alacsony adóterhelés elérhetősége az offshore cég által szerzett profit nulla, vagy rendkívül alacsony kulcsának köszönhető.

ANONIMITÁS Az offshore cégek jellemzően biztosítják tulajdonosaik, irányítójuk anonimitását. Az offshore cégek így a vagyonvédelmere is alkalmassá válnak. Szintén alkalmasak az offshore cégek arra, hogy valamely piacon történő megjelenést egy vállalkozás úgy hajtson végre, hogy versenytársai előtt nem fedi fel tényleges befektetéseit.

RUGALMASSÁG Az offshore cégek szabályoza rugalmas, megfelelő szakértelemmel sokoldalú használatot biztosítanak.

PRESZTIZS Egyes alacsony adózású területek az anonimitás mellett magas nemzetközi és hazai presztizst is élveznek. Ügyfeleink tapasztalatai alapján sok esetben nemzetközi szinten bizalmatlanságot kelt egy magyar vállalkozással történő szerződéskötés, külföldi partnerek szívesebben fogadnak el egy nemzetközileg elismert pénzügyi központban bejegyzett társaságot partnerként.

ÜZLETRÉSZÁTRUHÁZÁS, CÉGELADÁS ADÓMENTESEN Amennyiben offshore cég tuljadonol üzletrészt, részvényt más társaságban, így például magyar Kft-ben., vagy Rt-ben, úgy az ezek átruházásából származó bevétel és a nyereség után az offshore cég sem nyereségadó, sem forgalmi adó fizetésére nem köteles. Az üzletrészek tulajdonlás, azok átruházásából származó jövedelem az offshore cégek egyik klasszikus felhasználási területe.

OSZTALÉK ÉS KAMATJÖVEDELEM ADÓMENTESEN Az offshore cégek egyik klasszikus felhasználási területe a más társaságokban fennálló részesedések, más cégek értékpapírjainak tulajdonlása, az ezekből származó jövedelem fogadása. Sok esetben kerülnek az offshore cégek felhasználásra más országban megvalósuló beruházások finanszírozására, amely jellemzően kölcsön formájában valósul meg. A beruházással kapcsolatban a kölcsön kamatai elszámolhatók költségként, a kapott kamat után az offshore cég nem köteles adó fizetésére.

TULAJDONOSOK ADATAINAK BIZALMASSÁGA A legtöbb offshore helyszínen az offshore cég tulajdonosainak adatai nem kerülnek állami szervhez (pl.: helyi cégnyilvántartás, Company Registry) benyújtásra. A cégek bejegyzéséhez a legtöbb offshore helyszínen nem szükséges a tulajdonsok kilétének a hatóságok tudomására hozása. Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor szükséges, hogy a tulajdosok is megnevezésre kerüljenek, illetve vannak olyan helyszínek, ahol a cégnyilvántartás részét képezik az offshore cég tulajdonosának adatai is. Az offshore helyszíneken jellemzően lehetséges névleges tulajdonsok igénybevétele is

SZABADALOM, VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK HASZNOSÍTÁSA A különböző szabadalmak, védjegyek az offshore cégek klasszikus felhasználási területe. Emellett az offshore cégek szintén felhasználhatók különböző szerzői jog által védett szellemi alkotások, így különösen szoftverek, filmalkotások, zenei művek hasznosításából befolyó bevételek fogadására. Ezen bevételek - az offshore cég bejegyzési országától függően - adómentesek, vagy egyes speciális esetben kiválasztott helyszíneken rendkívül alacsonyak.

OFFSHORE CÉG KÖNYVELÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL? Egyes offshore helyszíneken bejegyzett társaságoknak nincs kötelezettségük arra, hogy nyilvántartásokat vezessenek üzleti tranzakcióikról, így az sem kötelező, hogy könyvelőt alkalmazzanak, könyvelést vezessenek. Ennek oka az, hogy a székhely szerinti államnak fizetendő díjak nagysága (jellemzően fix 100-200 USA dollár évente) nem függnek attól, hogy az adott offshore cég mekkora bevételt vagy nyereséget realizált, így ezek rögzített szabályok szerinti kiszámítása sem kötelező, szemben Magyarországgal, ahol a számivteli és a társasági adóról szóló törvény alapján mérleget kell készíteni. Ezeken az offshore helyszíneken jellemzően nem szükséges állami vagy más szervek felé számot adni az üzleti tranzakciókról.
Ilyen helyszínek a Seychelles szigetek, Belize és Panama.

JUTTATÁSOK ADÓMENTESEN Egyes speciális helyszíneknek olyan kettős adóztatást elkerülő egyezményei állnak fenn Magyarországgal, amelynek alapján egyes juttatások, amelyeket a cégek juttatnak Magyarországra, nem adóztathatók Magyarországáltal. Amennyiben ezen juttatások a cég székhelye szerinti államban nem adókötelesek, úgy ezen jövedelmek teljes adómentességet élvezhetnek.

KÜLKERESKEDELEM Amennyiben valamely cég exportra termel, vagy külföldről importként szerez be nyersanyagokat, félkész avgy késztermékeket, úgy sok esetben lehetséges, hogy az ügyletek strukturálásával a nyereség jó része offshore cégben kelektezzen, amely után az offshore cég nem köteles adót fizetni.

Az egyes adómentességekhez további feltételek teljesítése lehet szükséges, így mindenképpen indokolt adójogi tanácsadás igénybevétele az alkalmazás előtt.


 


OFFSHORE ELŐNYÖK - KIEMELT OFFSHORE HELYSZÍNEINK - SZOLGÁLTATATÁSAINK, DÍJAINK - KAPCSOLAT